flyfishingwingshootingexpo.com

Mevlevilikte Manevi Eğitim

YAYIN TARİHİ 2015-06-20
DOSYA BOYUTU 9,31
ISBN 9755483726
DİL TÜRK
YAZAR Dr. Safi Arpaguş
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Mevlevilikte Manevi Eğitim PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Dr. Safi Arpaguş. Okumak Mevlevilikte Manevi Eğitim çevrimiçi şimdi çok kolay!

Mevlevîlikteki Mânevî Eğitim, ya da bin bir günlük çile, tasavvufî bir seyr ü sülûk ameliyesidir. İnsan terbiyesine, nefis tezkiyesine yöneliktir. Geleneksel tasavvufun halvet, uzlet ve riyâzet gibi seyr ü sülûk metodlarından farklılıklar göstermekte, yardan değil ağyârdan halveti esas alarak daha ziyade hizmet ve sohbet ile âdâb ve erkâna riayet gibi esaslar öne çıkmaktadır. Disiplin, nezâket ve nezâhetle yapılan bu eğitim süreci tamamen insanı hedef almakta, onun maddî-mânevî kalitesini artırmayı gâye edinmektedir. Bu mânevî eğitim, kültürümüze geniş bir coğrafyada bütün anlam zenginlikleriyle birlikte çelebi ve can sıfatlarıyla vasfedilen Mevlevî dervişini bahşetmiştir.“Âlem-i bâlâ-yı aşka per-güşâ olmak içinDâhil-i meydân olup tennûre aç pervâza gel!Hestî-i mevhûmunu yakmak dilersen aşk ileMatbah-ı Mollâ›ya gir kânûn-i Ateşbâz’a gel!”

...ük çile, tasavvufî bir seyr ü sülûk ameliyesidir ... Mevlevilikte Manevi Eğitim Safi Arpaguş ... . süreci tamamen insanı hedef almakta, onun maddî-mânevî kalitesini artırmayı gâye edinmektedir. 22.50 TL. Mevlevilikteki Manevi Eğitim, ya da bin bir günlük çile, tasavvufi bir seyr ü sülûk ameliyesidir. İnsan terbiyesine, nefis tezkiyesine yöneliktir. Mevlevîlikteki Mânevî Eğitim, ya da bin bir günlük çile, tasavvufî bir seyr ü sülûk ameliyesidir. İnsan terbiyesine, nefis tezkiyesine yöneliktir. " ... Mevlevilikte Manevi Eğitim Fiyatı - Taksit Seçenekleri ... . İnsan terbiyesine, nefis tezkiyesine yöneliktir. "Âlem-i bâlâ-yı aşka per-güşâ olmak için Dâhil-i meydân olup tennûre aç pervâza gel! Hestî-i mevhûmunu yakmak dilersen aşk ile Matbah-ı Mollâ'ya gir kânûn-i Ateşbâz'a gel!". Tâhirü'l-Mevlevî. 22.50 TL. Mevlevilikteki Manevi Eğitim, ya da bin bir günlük çile, tasavvufi bir seyr ü sülûk ameliyesidir. İnsan terbiyesine, nefis tezkiyesine yöneliktir. 18 TL. Mevlevilikteki Manevi Eğitim, ya da bin bir günlük çile, tasavvufi bir seyr ü sülûk ameliyesidir. İnsan terbiyesine, nefis tezkiyesine yöneliktir....