flyfishingwingshootingexpo.com

İmam-ı Rabbani

YAYIN TARİHİ 2007-05-01
DOSYA BOYUTU 7,95
ISBN 9944125016
DİL TÜRK
YAZAR Necdet Tosun
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin İmam-ı Rabbani PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Necdet Tosun. Okumak İmam-ı Rabbani çevrimiçi şimdi çok kolay!

İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî 17. yüzyılda Hindistan'da yaşamış bir âlim ve sûfîdir. Doç. Dr. Necdet Tosun´un İmâm-ı Rabbânî ismiyle kaleme aldığı bu eser, bir ´Giriş´ ve altı ´Bölüm´den oluşmaktadır. Giriş´te İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî döneminde Hindistan´ın siyasî, dinî ve içtimaî durumu ele alınmıştır. Diğer bölümlerde ise, hayatı ve eserleri, nesli ve halifeleri, tasavvufî görüşleri, getirdiği yenilikler, kendisine yönelik tenkitler ve savunmalar ve son bölümde de Sirhindî´nin tesirleri ele alınmıştır.

...tasavvuf lideridir. İmam-ı rabbani'nin düşünce yapısı ve mücadelesi ... İmam-ı Rabbani Ahmed Faruki Serhendi - Prof. Dr. AHMET ŞİMŞİRGİL ... . İmam-ı Rabbani, Ahmed El-faruki es-sirhindi kimdir? Sıra tasavvuf deryasına da dalmış bir allah dostu imam-ı rabbani hazretleri nerede yetişmiştir ve. İmam-ı Ahmed Rabbani hazretleri, Hindistan'da yetişen en büyük veli ve âlim. 1563 yılında Hindistan'ın Serhend (Sihrind) şehrinde doğdu. İmam-ı Rabbani ismiyle tanınmıştır. İMÂM-I RABBÂNÎ (Kuddise Sirruhû). Ebü'l-Berekât Ahmed b. Abdilehad ... İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Hayatı Hakkında... | Sorularla İslamiyet ... . İMÂM-I RABBÂNÎ (Kuddise Sirruhû). Ebü'l-Berekât Ahmed b. Abdilehad b. Zeynilâbidîn el-Fârûkī es-Sirhindî (ö. 1034/1624). Nakşibendiyye tarikatının Müceddidiyye kolunun kurucusu. İmamı Rabbani hazretlerinin zamanında yaşayan alimlerden biri şöyle demiştir İmam rabbani hakkında. 1563 (H. 971) yılında aşure günü Hindistan'ın Serhend şehrinde doğdu. İmâm-ı Rabbânî (k.s). ✿ Ölmek felaket değildir, öldükten sonra başa gelecekleri bilmemek felakettir. İmâm-ı Rabbânî (k.s). ✿ Dünya hayatı pek kısadır. Bunu en lüzumlu şeyde kullanmak gerekir. Evliyalar - İmam-ı Rabbani. Hindistan'da yetişen en büyük velî ve âlim. İmâm-ı Rabbânî hazretleri çocukluğunda şiddetli bir hastalığa tutulmuştu. Nakşibendi Silsilesinden Büyük Velilerden İmam-ı Rabbani Hz.leri. İmâm-ı Rabbânînin baba ve dedelerinin hepsi ilim ve ihlâs sahibi olup, zamanlarının meşâyıhından, ekâbirinden idi. (İmâm-ı Rabbânî). İmâm-ı rabbânî ahmedî fârûkî serhendî. 1.cild 76.mektûb. Bu mektûb, Kılınc hâna gönderilmiş olup, terakkî, verâ ve takvâ ile olur. İkinci bin yılın yenileyicisi ünvanı ile maruf büyük müceddid İmam-ı Rabbani Hz.leri maneviyat yolunda çok büyük hizmetler etmiştir. Meğer bu tanıdık, İmam-ı Rabbani'yi inkar edenlerdenmiş… 23 - İmam-ı Rabbani hazretleri - Silsile-i Saadat- Altun Silsile - Büyük Zatlar. 1563 yılında Hindistan'ın Serhend (Sihrind) şehrinde doğdu. İmam-ı Rabbani ismiyle tanınmıştır. Ahmed Sirhindi, daha çok bilinen adıyla İmam-ı Rabbani veya İmam-ı Rabbani Ahmed el- Farukî El Serhendi, (d. 1564, Babür İmparatorluğu - ö. 1624), Hindistan'da yaşamış İslâm âlimi vetasavvuf önderi. Devlet dairelerine heykellerini astırdı. Yapılan baskı ve zulümler neticesinde Hindistan, Müslümanlar için âdeta bir zindan halini almıştı. İşte İmam-ı Rabbani böyle karışık bir ortamda dünyaya geldi. İmâm-ı Rabbânî. Güncelleme: 12 Aralık 2015 Gösterim: 24.934 Cevap: 1. İmam Rabbani, 1563 yılında Babür İmparatorluğu egemenliği altında Hindistan'ın Serhend şehrinde dünyaya gelmiştir. Döneminin ileri gelen imamlarından olan İmam-ı Rabbani Hz. Ömer Soyundan gelmektedir. İmam-ı Rabbani, tarihte, iki binli yılların din bilgini ve en büyük âlimlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Hz.İmam-ı Rabbani [k.s.a.] İmâm-ı Rabbânî, Rabbânî âlim demek olup, kendisine ilim ve hikmet verilmiş, ilmi ile amel eden, ilim ve amel bakımından eksiksiz ve kâmil, olgun âlim demektir....