flyfishingwingshootingexpo.com

Tarih-i Na'ima (IV Cilt Takım)

YAYIN TARİHİ 2009-01-30
DOSYA BOYUTU 11,23
ISBN 9751619747
DİL TÜRK
YAZAR Mustafa Efendi Naima
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Tarih-i Na'ima (IV Cilt Takım) PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Mustafa Efendi Naima. Okumak Tarih-i Na'ima (IV Cilt Takım) çevrimiçi şimdi çok kolay!

Bu çalışmada Osmanlı vekayi'nameleri arasında önemli bir yere sahip olan Na'îma Mustafa Efendi'nin (ö. 1716) kısaca Târih-i Na'îmâ' asıl olarak ta Ravzatü'l-Hüseyn fî hulâsati ahbâri'l-hafikayn adıyla bilinen tarihinin sıhhatli bir metni verilmeye çalışılmıştır. Arşiv belgeleri ve vekayinameler, Osmanlı tarihinin başlıca iki temel kaynağını teşkil etmektedir. Bu kaynakların bilimsel yöntemlerle esas metinlerinin hazırlanıp ilim aleminin istifadesine sunulmasından sonra ancak sıhhatli araştırmalar yapılıp, Osmanlı siyasî ve idarî tarihinin temel konuları üzerine kapsamlı çalışmalar ortaya konulabilir.Mustafa Naima Efendi’nin kaleme aldığı Osmanlı vekâyinameleri arasında önemli bir yere sahip olan, Ravzatü’l-Hüseyn fi Hülasati Ahbari’l-Hafikayn adıyla bilinen altı ciltlik Tarihi’nin sıhhatli bir metni hazırlanmış ve dört cilt halinde bilim alemine sunularak eşsiz bir hizmet gerçekleştirilmiştir.İçindekiler: ÖnsözIXGirişXIIINa'îmâ Mustafa Efendi XIIITarih-i Na'îmâXVIBibliyografyaXXXIIIMetin FihristiXXXVIITarih-i Na'îmâ Metni1-1929I. Cilt 1-326II. Cilt 327-644III. Cilt 645-948IV. Cilt 949-1254V. Cilt 1255-1554VI. Cilt 1555-1856Ek I: Feyzullah Efendi Vakcası 1857-1892Ek II: İbrahim Müteferrika'mn Mukaddimesi 1893-1907Ek III: 982-1000/1574-1592 yılları 1909-1929Lügatçe1931-1964Dizin1965-2247

...a (4 Cilt Takım) Mehmet İpşirli kitabını kolayca okuyabilirsiniz ... Tarih-i Na'ima [ Naima ] 4 Cilt TAKIM Naima Mustafa Efendi ... . Tarih-i Na'ima (4 Cilt Takım). Türk Tarih Kurumu. 96.00. Mustafa Naima Efendinin kaleme aldığı Osmanlı vekâyinameleri arasında önemli bir yere sahip olan, Ravzatül-Hüseyn fi Hülasati... Mesela bu yazımızda yazar Mustafa Efendi Naima kitapları arasında yer alan Tarih-i Na'ima (IV Cilt Efendi XIIITarih-i Na'îmâ XVIBibliyografya XXXIIIMetin Fihristi XXXVIITarih-i Na'îmâ Metni 1-1929I. TARİH-İ NA'İMA- 4 CİLT TAKIM kitabı hakkında bilgileri içere ... Mehmet İpşirli Tari-i Na'ima (4 Cilt Takım) Mobi ... . TARİH-İ NA'İMA- 4 CİLT TAKIM kitabı hakkında bilgileri içeren kitap satış sayfası. MEHMET İPŞİRLİ kitapları ve TÜRK TARİH KURUMU 2007 baskısı kitaplar ile ikinci el ve yeni 6 milyon kitap... Mustafa Naima Efendi'nin kaleme aldığı Osmanlı vekâyinameleri arasında önemli bir yere sahip Cilt 1-326II. Cilt 327-644III. Cilt 645-94...