flyfishingwingshootingexpo.com

Rusya’da Türk Tarihi İle İlgili Yayınlanan Eserler Kaynakçası (1917-2000)

YAYIN TARİHİ 2017-04-18
DOSYA BOYUTU 10,59
ISBN 9755203331
DİL TÜRK
YAZAR Yrd. Doç. Dr. Natalya Çerniçenkina
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Rusya’da Türk Tarihi İle İlgili Yayınlanan Eserler Kaynakçası (1917-2000) PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Yrd. Doç. Dr. Natalya Çerniçenkina. Okumak Rusya’da Türk Tarihi İle İlgili Yayınlanan Eserler Kaynakçası (1917-2000) çevrimiçi şimdi çok kolay!

Rusya'da Türk-Rus savaşları, bu savaşların askeri ve diplomatik yönleri ile Şark meselesine ait çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda Osmanlı İmparatorluğu pratik siyaset ve döneminin uluslar arası ilişkileri açısından incelenmiştir. Dolayısıyla araştırmacılar Avrupa devletleri ve Rusya'nın dış politik çıkarlarına önem verdikleri için Osmanlı İmparatorluğu’nun iç siyaseti, reformları, kazanım ve başarıları arka planda kalmıştır. Üstelik Balkanlar ve diğer Osmanlıda ki Türk olmayan toplumlar için savaş, yabancıların yardımıyla Osmanlı hâkimiyetinden kurtulmayı ümit eden milletlerden gelen bilgiler toplanan bilgileri iyice büyütüyordu. Bu milletler, Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünü azaltmaya, kendilerinin bağımsızlık mücadelesinde desteğe muhtaç olduklarının altını çizmeye çalışmışlardır. Rus Osmanlı araştırmacıları değerlendirmelerinde bu tarz politik öğelere doğal olarak dikkat etmişler, bu fikirlerini kaynak bilgilerinin içinde gizlemişlerdir.Osmanlı İmparatorluğu’nun araştırılmasına bilimsel yaklaşım, Rusya’da XIX. yüzyılın başlarından itibaren oluşmaya başlamıştır. 1803 tarihli Rusya Bilimler Akademisi’nin kurallarına göre, Türkoloji akademik bilimsel disiplinler arasında yer almıştır. 1818 yılında Asya Müzesi, 1828 yılında ise (XIX. yüzyılın son on yılından itibaren Rus Doğu bilimleri merkezi olan) Lazarev Enstitüsü kurulmuştu. Enstitünün en önde gelen mezunları A. Y. Krımskiy ve V. A. Gordlevskiy olmuştur. Ekim devriminden sonra Lazarev Enstitüsü birkaç defa yeniden düzenlenmiş; sonuçta 1954 yılına kadar varlığını devam ettiren Moskova Şarkiyat Enstitüsü olarak varlığını sürdürmüştür. 1956 yılında Yabancı Diller Askeri Enstitüsü’nün ve Moskova Devlet Üniversitesi’nin tarih, filoloji bölümlerinin üzerinde yeni bir öğretim kurumu olarak Moskova Devlet Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü faaliyetlerine başlamıştır. Bu kurum Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü adıyla hala varlığını sürdürmektedir. 

... üzerine araştırmaların önü açılmıştır ... Rusya'da Türk Tarihi ile İlgili Yayınlanan Eserler Kaynakçası... ... . - Komisyon, Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2003. - Stefanos YERASİMOS, Kurtuluş Savaşı'nda Türk-Sovyet İlişkileri, 1917-1923, Boyut Yayınları, İstanbul, 2000. ...Türk Tarihi İle İlgili Yayınlanan Eserler (1917-2000) Kaynakça'sı, İstanbul: Gündoğan Yayınları. bir bilançosunu sunarak, Rusya Şarkiyatçılığının kapsamını ve 'akademik gücünü' sergiliyordu. Chernichenkina, Natalia (2017). Rusya da Türk ... Rusya'da Türk Tarihi ile İlgili Yayınlanan Eserler Kaynakçası... ... . Chernichenkina, Natalia (2017). Rusya da Türk Tarihi İle İlgili Yayınlanan Eserler (1917-2000) Kaynakça sı, İstanbul: Gündoğan Yayınları. Frye, R.N. (1972). Oriental Studies in Russia. Rusya'da Türk tarihi ile ilgili yayınlanan eserler kaynakçası : (1917-2000) / Dr. Natalia Chernichenkina. Türkbilig, 2019/37: 209-214. Natalia Chernichenkina, Rusya'da Türk Tarihi İle İlgili. Yayınlanan Eserler (1917-2000) Kaynakça'sı, İstanbul: Gündoğan Yayınları, 2017, 448 s. Özhan KAPICI. Bu makalede, 1917 yılında Rusya'da yaşanan ve dünya tarihini değiştiren dönüm noktalarını inceledik. Birinci Dünya Savaşı devam ederken, Rusya'da iki devrim yaşandı. BAŞLANGIÇTAN 1917'YE KADAR RUSYA TARİHİ hakkında kısa bir çalışma... Slav adı ilk defa eserini M.s. VI. Yüzyılın başlarında yazan, Nizians'lı Pseudo-cesarios'un kitabında rastlanmaktadır. Rusya'da Türk-Rus savaşları bu savaşların askeri ve diplomatik yönleri ile Şark meselesine ait çok sayıda araştırma yapılmıştır. TÜRK TARİHİ. Sablukov, malzeme seçiminde kendisini bilinçli olarak konu ile ilgili Müslüman eserlerle sınırlamıştı. (Rusya'da basılmış Arapça kitaplar: 1787-1917) (Dubai, basımevi) ; Fr. Rusya-İngiltere arasında İran'daki nüfuz sahaları ile ilgili anlaşma. 1916: Türkistan'daki Kırgız ve Kazaklar, Çarlık rejimine karşı ayaklandı. 1917: Çarlığın sonu, Şubat Devrimi. Rusya Tarihi Kaynakçası Mcmeekin, S. (2013). I. Dünya Şavaşı'nda Rusya'nın Rolü. Rusya Tarihi/Başlangıcından 1917'e Kadar. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. Ulu Türkistan'ın ve Türk boylarının Ruslar tarafından nasıl asimilasyona tabi tutulduğunun bir belgesi… Çok geniş bir araştırmaya yüzlerce kaynağa dayanan tarihi ve sosyolojik bir eser… ...or pdf and doc document for Ile Sark Meselesine Ait Cok Rusya Da Turk Tarihi Ile Ilgili Yaynlanan Eserler Kaynakcas. Home » Turkish language » Türk dilinin sözlükleri ve sözlükçülük kaynakçası. Rusya'da Türk Tarihi İle İlgili Yayınlanan Eserler ... Rusya Tarihi, Başlangıcından 1917'ye Kadar. 14 Eylül 23:45 Ahmet Feyzi Gül Türk-Tatar Tarihi adlı eseri ekledi. "Rusya Arşivleri Osmanlı Tarihi". Tarih Boyunca Türk Tarihinin Kaynakları Semineri (6-7 Haziran 1996), 145-149. "Osmanlı'nın 1917'de Ka...