flyfishingwingshootingexpo.com

Finansal Yönetim / Niyazi Berk

YAYIN TARİHİ 2015-01-02
DOSYA BOYUTU 7,47
ISBN 6054749393
DİL TÜRK
YAZAR Niyazi Berk
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Finansal Yönetim / Niyazi Berk PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Niyazi Berk. Okumak Finansal Yönetim / Niyazi Berk çevrimiçi şimdi çok kolay!

Firmalar faaliyetlerinde yatırım, finansman ve kâr dağıtımı ile ilgili kararlar alırlar.• Yatırım kararları, bir firmanın sermaye bütçelemesi, uzun vadeli planlama ve yönetme süreci ile ilgilidir. Finans yöneticisi duran varlıklara rasyonel bir şekilde sermaye tahsis eder. Büyümeyi etkilemesi, yüksek tutarda fon gerektirmesi, riske yol açması ve uzun vadede nakit dönüşü sağlaması yüzünden yanlış projelerin seçilmesi işletme varlıklarını tehdit edebilir. Bu yüzden kararlar dikkatle hazırlanmış bir fizibilite analizine dayanır. Fonların yatırımı için birçok alternatif vardır ama sermayenin fırsat maliyeti ve hissedarların beklenen getirisi gözetilerek, firmaya maksimum fayda sağlayan projelere yatırım yapılır.• Finansman kararları ise bir işletmenin sermaye yapısı ile ilgilidir. Firma faaliyetlerini finanse etmek için kullandığı uzun vadeli borç ve öz kaynak bileşimi anlamına gelir. Yatırımı finanse etmenin iki temel yolu var: Borçlanmak ve şirket fonlarını kullanmak. Borçların faizi ile birlikte geri ödenmesi gerekir. Yeni kaynak için firma borsada halka arz edilebilir veya paylar az sayıda özel yatırımcıya satılabilir. Yatırımın finansmanı işletme açısından bir karar sürecidir. Bu süreçte; fonlama maliyeti, risk, nakit akışı, yönetim kontrolü, sermaye pazarının durumu vb. faktörlerin dikkate alınması gerekir.• Kâr dağıtım kararları, dönem kârının veya şirket fonlarının dağıtımı ile ilgilidir. Firmanın kârı alacaklılar, çalışanlar, vergi otoritesi, hissedarlar vb. ilgililere dağıtılır, kalan tutar ise rezervlere eklenir. Genellikle yeni ve büyümeye odaklı firmalar daha az temettü verirken, eski ve verimli projeleri olmayan işletmeler daha fazla kâr payı dağıtmayı tercih ederler.• Alınan kararlar sonucu firmanın sürdürülebilir başarısını ve likiditesini korumak önemlidir. Firma kârlılık, likidite ve risk dengesini sürdürmek bakımından çalışma sermayesine de yeterli fon ayırmalıdır.

...ye pazarının durumu vb. faktörlerin dikkate alınması gerekir ... Finansal Yönetim - Niyazi Berk... | kitapistiyorum.com ... . FİNANSAL YÖNETİM-I. Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1-4). Prof.Dr. Mehmet EN (Ünite 5, 6) Prof.Dr. Niyazi BERK (Ünite 7, 8). Editörler Prof.Dr. Güven SEVİL Doç.Dr. Mehmet BAAR. ...(Ünite 1-4) Prof.Dr. Mehmet fiEN (Ünite 5, 6) Prof.Dr. Niyazi BERK (Ünite 7, 8) Editörler Prof.Dr aras›ndaki iliflkiyi kurabilecek, ‹flletmelerin yasal türlerinin finansal yönetim aç›s›ndan tafl›d›¤›. FİNANSAL YÖNETİM kitabı hakkında bilgileri içeren kitap s ... PDF Layout 1 | Finansal Yönetim ve Fonksiyonları... 2 ... . FİNANSAL YÖNETİM kitabı hakkında bilgileri içeren kitap satış sayfası. DR. NİYAZİ BERK kitapları ve TÜRKMEN KİTABEVİ 1995 baskısı kitaplar ile ikinci el ve yeni 7 milyon kitap NadirKitap.com'da. Prof. D...