flyfishingwingshootingexpo.com

Yeni Kamu Yönetimi

YAYIN TARİHİ 2005-06-30
DOSYA BOYUTU 4,86
ISBN 9758163507
DİL TÜRK
YAZAR Doç. Dr. Mehmet Akif Özer
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Yeni Kamu Yönetimi PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Doç. Dr. Mehmet Akif Özer. Okumak Yeni Kamu Yönetimi çevrimiçi şimdi çok kolay!

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tüm dünyada kamu yönetimi bilimi oldukça kapsamlı sayılabilecek bir değişim sürecine girmiştir. Bazı dönemlerde bu değişim oldukça sert olmuş, gelişmiş ülkelerde kamu oyundan destek görmüş ve teoriden uygulamaya aktarılabilmiştir. Bazı dönemlede ise geçici heves niteliğinden kurtulamamış ve etkisi çok zayıf kalmıştır. Yeni Kamu Yönetimi düşüncesi, kamu yönetiminde görülen bu değişim sürecinden en fazla pay alan akım olmuştur. Bu yönüyle bir çok ülkede etkisi hala devam etmekte ve uzun yılar bu etkinin artarak büyüyeceği gözlenmektedir. Bu süreç 1980'lerin ortasından itibaren kamu sektörünün geliştiği ülkelerde yönetim sisteminde önemli değişimlere neden olmuş, bu şekilde döneme hakim olan kamu yönetiminin katı hiyerarşik ve bürokratik yapısı, esnek ve piyasa tabanlı kamu yönetimine dönüşmeye başlamıştır.

...ılın ikinci yarısından, 20. yüzyılın son çeyreğine kadar ... Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Türkiye Uygulamaları | Çevikbaş ... . varlığını sürdürmüştür. Democracy with its general definition is the management of public itself. Yeni Kamu Yönetimi savunucuları, işletme kavramının kamu yönetiminden daha geniş olduğunu iddia etmişlerdir. Son birkaç on yıllık dönemde kamu yönetimindeki bu değişimler aslında geleneksel kamu yönetimi ile yeni kamu yönetimi arasındaki zıtlık ve çelişkilerle açıklanmıştır. Yeni kamu yönetimi terimi, basitçe eski olan bir kamu yöneti ... Yeni Kamu Yönetimi | Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ... . Yeni kamu yönetimi terimi, basitçe eski olan bir kamu yönetimi olduğu anlamına gelir. Bu temel bir kavramdır ve bundan da yeni kamu yönetimi kavramı ortaya çıkmaktadır. Yeni Kamu Yönetimi'ni Oluşturan Teoriler. Yeni Kamu Yönetimi'nin Özellikleri. YKY'nin özellikleri daha ayrıntılı ele alınacak olursa şu unsurlarla karşı karşıya kalınmaktadır Bu nedenle de değişimler üzerinde durulmaya ve giderek hâkim hale gelen yeni kamu yönetimi anlayışının okuyucularca anlaşılmasına yardımcı olunmaya çalışılmıştır. Gelene...