flyfishingwingshootingexpo.com

Vilayat-ı Şarkiye ( Doğu Anadolu Vilayetleri ) Islahat Müfettişliği 1913 - 1914: Avrupalı Devletler Denetiminde Ermeni Meselesine Çözüm Arayışları

YAYIN TARİHİ 2006-01-01
DOSYA BOYUTU 12,46
ISBN 9751618843
DİL TÜRK
YAZAR Zekeriya Türkmen
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Vilayat-ı Şarkiye ( Doğu Anadolu Vilayetleri ) Islahat Müfettişliği 1913 - 1914: Avrupalı Devletler Denetiminde Ermeni Meselesine Çözüm Arayışları PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Zekeriya Türkmen. Okumak Vilayat-ı Şarkiye ( Doğu Anadolu Vilayetleri ) Islahat Müfettişliği 1913 - 1914: Avrupalı Devletler Denetiminde Ermeni Meselesine Çözüm Arayışları çevrimiçi şimdi çok kolay!

Bu araştırmamızda, 1913 yılında teşkili gündeme getirilen ve Rusya ile yapılan uzun müzakerelerden sonra 8 Şubat 1914 tarihinde imzalanan antlaşma gereği teşkil edilen, Doğu Anadolu Vilayetleri Islahat Müfettişliği konusu dönemin belgeleriyle açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmamızda sırasıyla Ermeni meselesi hakkında genel bir açıklama yapıldıktan sonra, Doğu Anadolu Vilayetleri Islahat Müfettişliği'nin teşkiline uzanan süreç, Rusya'nın ve diğer devletlerin bu konudaki talep ve çabaları, Ermeni cemaatinin önde gelenlerinin büyük devletler nezdindeki girişimleri, müfettişlerin seçilmesi ve Osmanlı hükümeti tarafından atanmaları, bunlara verilen yetki ve sorumluluklar, müfettişlerin görev bölgelerindeki faaliyetleri izah edilmeye çalışılmış, müfettişlik teşkilatının lağvedilmesi konusu da sonuç kısmında işlenmiştir. Konuyla ilgili olarak araştırmamızda kullanılan belgelerin basit transkripsiyon uygulanan okunuşlarına dair metinleri ise ekler kısmında verilmiştir.

...Doğu Anadolu) Islahat Müfettişliği Uygulamasının Kaldırılması ... TOBB ETU Library Catalog › Details for: Vilayat-ı Şarkiye (Doğu...) ... . ekonomik çıkarlarına göre halledilmek istenen mesele, Kars antlaşmasıyla en doğru çözüm şeklini buldu. ...Anadolu Vilayetleri) Islahat Müfettişliği 1913-1914 Avrupalı Devletler Denetiminde Ermeni Müfettişliği 1913-1914 Avrupalı Devletler Denetiminde Ermeni Meselesine Çözüm Arayışları. ...dedim ve "Peki, Vilayat-ı Şarkiye (Doğu Anadolu Vilayetleri) Islahat Müfettişliği 1913-1914: Avrupalı Devletler Denetiminde Ermeni Meselesine Çözüm Arayışları PDF'ye nasıl bir yolu var?" Vilayat-ı Şarkiye (Doğu Anadolu Vilayetleri) Islahat Müfettişliği 1913-1914Avrupalı Devletler Denetiminde Ermeni Meselesine Çözüm Arayışları. Zekeriya Türkmen /. Vilayat-ı Şarkiye (Doğu Anadolu vilayetleri) ... Ermeni Meselesine Çözüm Arayışı Sürecinde Uygulamaya Konulan... ... . Zekeriya Türkmen /. Vilayat-ı Şarkiye (Doğu Anadolu vilayetleri) ıslahat müfettişliği, 1913-1914 : Avrupalı devletler denetiminde Ermeni meselesine çözüm arayışları / Zekeriya Türkmen. ...Vilayetleri) Islahat Müfettişliği 1913-1914 Avrupalı Devletler Denetiminde Ermeni Meselesine Çözüm Arayışları. %20. Musul Meselesi. Zekeriya Türkmen. Atatürk Araştırma Merkezi. Mesela bu yazımızda yazar Zekeriya Türkmen kitapları arasında yer alan Vilayat-ı Şarkiye ( Doğu Anadolu Vilayetleri ) Islahat Müfettişliği 1913 - 1914: Avrupalı Devletler Denetiminde Ermeni... Avrupalı Devletler Denetiminde Ermeni Meselesine Çözüm Arayışları. Devlet Merkezine Gönderilen Raporlara Göre Batı Anadolu'da Yunan Mezalimi. Zekeriya Türkmen. Vilâyat-ı şarkiye (Doğu Anadolu vilayetleri) Islahat Müfettişliği 1913-1914: Avrupal...