flyfishingwingshootingexpo.com

Modern Devlet'e Giden Yolda Mülk SiyasetiOsmanlı Suriyesi'nde Hukuk Yönetim ve Üretim

YAYIN TARİHİ 2013-11-06
DOSYA BOYUTU 10,91
ISBN 9753332965
DİL TÜRK
YAZAR Martha Mundy
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Modern Devlet'e Giden Yolda Mülk SiyasetiOsmanlı Suriyesi'nde Hukuk Yönetim ve Üretim PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Martha Mundy. Okumak Modern Devlet'e Giden Yolda Mülk SiyasetiOsmanlı Suriyesi'nde Hukuk Yönetim ve Üretim çevrimiçi şimdi çok kolay!

Elinizdeki kitap geç dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda hukuk, idare ve üretken toplumsal ağların kesiştikleri noktada mülkiyet ilişkilerinin doğasını ve dönüşümünü inceliyor. Öncelikle Tanzimat düzenlemelerini, İslam Hukuku’nda yüzyıllar boyunca mîrî topraklar hakkında cereyan etmiş tartışmaların eksenine oturtuyor. Daha sonra, Tanzimat hukuksal sisteminin yönetimini İmparatorluğun yüz civarında köyü kapsayan bir kazasında mercek altına alıyor.Kitaba göre bu yaklaşım yöntem açısından önem taşıyor, zira on dokuzuncu yüzyıl boyunca Tanzimat ıslahatları büyük ölçekli dönüşümlere uğramıştır. Bu ıslahatların etkileri de hem yürürlüğe konuluşlarının zamanlamasına hem de bölgelerin siyasal iktisadına bağlı olarak farklılıklar arz ederler. Bu yüzden siyasal yöneticiler bölge seçkinleri ile bir araya gelerek müzakere, tercüme ve çatışma süreçlerine dahil olurlar.Kitabın üçüncü ve son bölümü sözlü mülakatlar, tapu, kadastro, nüfus, vergi, nizamiye ve şer’i mahkeme kayıtlarından hareketle üretken sistemlerde mîrî topraklardaki mülkiyetin nesnesinin sadece hukuk ve idare tarafından değil, bu toprağın toplumsal üretimdeki değeri tarafından da belirlendiğini göstermektedir.Böylece elinizdeki kitap, daha geniş karşılaştırmalı bir çerçevede hem mülkiyetin mahiyeti hem de Osmanlı ıslahatlarının mizacı konularında yeni perspektifler sunmaktadır.

...e Hukuk Yönetim ve Üretim. Deepak Chopra Derleme Destek Yayınları Devlet arşivleri genel müdürlüğü Dilbilimi Din Sosyolojisi Divan Şiirinde ... Modern Devlet'e Giden Yolda Mülk Siyaseti Osmanlı Suriyesi'nde... ... . Martha Mundy, Richard Saumarez Smith. Elinizdeki kitap geç dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda hukuk, idare ve üretken toplumsal ağların kesiştikleri noktada mülkiyet ilişkilerinin doğasını ve... Bu kitap, geç dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda hukuk, idare ve üretken toplumsal ağların kesiştikleri an ortaya çıkan mülkiyet ilişkilerinin doğasını ve dönüşümüne odaklanıyor. ...SİYASETİ & OSMANLI SURİYESİNDE HUKUK YÖNETİM VE ÜRETİM incelemesi, yorumlar Elinizdeki kitap geç dönem Osmanlı İmparatorluğunda huku ... Modern Devlet'e Giden Yolda Mülk Siyaseti Osmanli Suriyesi'nde... ... . ...SİYASETİ & OSMANLI SURİYESİNDE HUKUK YÖNETİM VE ÜRETİM incelemesi, yorumlar Elinizdeki kitap geç dönem Osmanlı İmparatorluğunda hukuk, idare ve üretken toplumsal ağların... TÜRHukuk. Yorum Yaz. Ürün Adı: MODERN DEVLETE GİDEN YOLDA MÜLK SİYASETİ Etiketler. Mağazaya Soru Sor. Ürün Adı: MODERN DEVLETE GİDEN YOLDA MÜLK SİYASETİ & OSMANLI... Modern Devlet'e Giden Yolda Mülk Siyaseti / Osmanlı Suriyesi'nde Hukuk Yön...