flyfishingwingshootingexpo.com

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

YAYIN TARİHİ 2017-04-17
DOSYA BOYUTU 7,18
ISBN 9753534550
DİL TÜRK
YAZAR BatuhanAktaş
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır BatuhanAktaş. Okumak Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu çevrimiçi şimdi çok kolay!

Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, devletlerin vatandaşlarını kontrol etme ihtiyacının artması ve kitle iletişim araçlarında tüketicinin merak arzusunu tatmine yönelen habercilik anlayışının egemen olması gibi pek çok sebep 20. yüzyılın başından itibaren özel hayatın gizliliği hakkının önem kazanmasına neden olmuş ve söz konusu hak gerek ulusal gerekse uluslararası literatürde en çok ilgilenilen konulardan biri haline gelmiştir. Keza ilgili hakkın ve hakkın özünü oluşturan özel hayat kavramının multidisipliner bir yapıya sahip olması da kavramın farklı alanlarda çalışan hukukçular tarafından ele alınması sonucunu doğurmuş ve 90’lı yılların başından itibaren Türk hukukunda da azımsanamayacak bir doktrin meydana gelmiştir. Özel hayatın gizliliği hakkının ve bu hakkın ihlalinin birçok yazar tarafından farklı açılardan incelenmesi konunun neredeyse tüketilmiş bir husus olarak görülmesine sebep olsa da özellikle özel hayat gibi anlamı, sınırları ve korunma ihtiyacı her geçen gün değişen ve gelişen bir olgunun yeniden ele alınmasının ve tartışılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtmek gerekir. Nitekim bu çalışmanın naçizane amacı da Türk Ceza Kanunu’nun 134. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun tartışmalı noktalarına, öğretinin ve yargı mercilerinin yaklaşımını incelemek ve öğretiye küçük de olsa bir katkıda bulunmaktan ibarettir.

...Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar kısmında ve kanunun 134 ... Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl ... .maddesiyle Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ortaya konulmuştur. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Manevi Öğe. Özel hayatın gizliliğinin ihlâli ve kişinin özel hayatına ilişkin görüntü veya seslerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi suçu doğrudan kastla işlenebilir. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ve cezası nedir? bir kişinin gizlice kaydedilmiş sesini dinleten kişinin bu fiili, sesi kimse duymasa bile özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun nitelikli şeklini oluşturur. İnternet Yoluyla İşlenen Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ... Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu ... . İnternet Yoluyla İşlenen Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu. ait bir takım özel bilgi ve görüntülerin sahte hesap üzerinden yayınlanmasını özel hayatın gizliliğini ihlal suçu olarak değerlendirmektedir. 134/2. Fıkradaysa özel hayatın gizliliğine ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçu düzenlenmiştir. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu bakımından görevli mahkeme "asliye ceza mahkemesi"dir. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun cezası, ilgili kan...