flyfishingwingshootingexpo.com

Aydınlanma

YAYIN TARİHİ
DOSYA BOYUTU 7,45
ISBN 6054439560
DİL TÜRK
YAZAR
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Aydınlanma PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır . Okumak Aydınlanma çevrimiçi şimdi çok kolay!

Özellikle son yirmi-yirmi beş yıldan bu yana ülkemiz özelinde de sıkça öne çıkan “Doğu-Batı” kimliği tartışması ve yenilerde gündemi-mizi tutan AB’nin ne olduğu soruları, “Aydınlan-ma”nın üzerinde tekrar tekrar düşünmenin önemini artırıyor. Batı’yı hep bir“akıl”, Doğu’yu da bir “gönül” dünyası olarak karşı karşıya getiren bir anlayış yaygın. Tarihsel belirlenimlerinden soyutlanarak kavranan bir “evrensel akıl”, Batı’yı tarihin amacına yaklaştırırken, bizleri (Doğu’yu) boynu bükük bırakmış gibi! Postmodernizm de bu “aklı” tahtından indire-rek “gönlümüzü alıyor”. “Aydınlanma”, Batı’da burjuvazinin sınıfsal kimliğe kavuşma hareketininikinci aşamasında araçsallaştırdığı aklın, felsefeye, ideolojiye, kültür, edebiyat ve politikaya vb. Yönverme süreçlerinin adı. Aydınlanma hareketini öylece tartışmanın, kapitalizmi tartışmamanın mazereti olmayacağını kavradığımız ölçüde, sahici bir Batıtartışmasına da girişebileceğiz. Bu metin bu yönde bir ilk adım.

...a, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır ... Aydınlanma - Vikisöz ... . Yani insanın aklını, bir başkasının kılavuzluğu olmadan kullanabilmesine Aydınlanma denir. ...Aydınlık Çağı Nedir - Bu makaledeki notlar: aydınlanma çağı aydınlanma çağı nedir aydınlık.. "aklı kullanma cesareti" olarak tanımnladığında, genel olarak Aydınlanma Çağı'nın felsefesini vermektedir. Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kur ... Aydınlanma Çağı Nedir Aydınlık Çağı Nedir ... . Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. İşte bu bakımdan çağımız bir aydınlanma çağıdır ya da Friedrich'in yüzyılıdır. Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan tarihsel dönem, aydınlanma felsefesinin 18. yüzyılda doğup benimsenmeye başladığı dönemdir....