flyfishingwingshootingexpo.com

Yerel Yönetim Reformu Sonrasında İl Özel İdareleri

YAYIN TARİHİ 2010-10-08
DOSYA BOYUTU 7,24
ISBN 6055878511
DİL TÜRK
YAZAR Tarkan Oktay
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Yerel Yönetim Reformu Sonrasında İl Özel İdareleri PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Tarkan Oktay. Okumak Yerel Yönetim Reformu Sonrasında İl Özel İdareleri çevrimiçi şimdi çok kolay!

Dünyada yaşanan küreselleşme, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, şehirleşmenin artışı, ekonomik ve sosyal değişimler; yönetim paradigmalarını ve yapılarını da etkilemektedir. Çevre faktörlerinde meydana gelen değişikliklere cevap üretme arayışında olan birçok ülkede, diğer alanlarda olduğu gibi, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması çalışmaları da ivme kazanmıştır. Kamu yönetiminin daha etkin, hızlı kara alabilen ve esnek bir yapıya kavuşturulması, kamunun faaliyet yürüttüğü fonksiyonel alanın yeniden tanımlanması, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin geçerli kılınması, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yönetişim uygulamalarının geliştirilmesi yeni düzenin temel gelişme noktalarını oluşturmaktadır.Türkiye’deki Yerel Yönetim Reformu sürecinde, il özel idarelerinin görevleri ve yetkileri, organları, teşkilat yapısı, çalışma yöntemleri ve süreçleri 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile yeniden düzenlenmiştir. Yeniden yapılanma sonrasında, uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi reformun başarısı ve geliştirilmesi bakımından önemlidir.“Yerel Yönetim Reformu Sonrasında İl Özel İdareleri: İstanbul İl Genel Meclisi Üzerine Bir Araştırma” başlığını taşıyan bu çalışma, il genel meclisi üzerinden yerel yönetim reformu çabalarının değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

...NETİM REFORMU SONRASINDA IL ö z e l İDARELERİ ... Yerel Yönetimler Reformu: | 1bilgi.com | Nedir? | Kimdir? | Kısa Bilgiler ... . «O» M. 21 20 Yerel Yönetim Reformu Sonrasında İl Özel İdareleri rin geliştirilmesi çabaları yürütüldü (Karal, 1988, V: 62). Tarkan Oktay. Dünyada yaşanan küreselleşme, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, şehirleşmenin artışı, ekonomik ve sosyal değişimler... Yeniden yapılanma sonrasında uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi reformun başarısı ve geliştirilmesi bakımından önemlidir. "Yerel Yönetim Reformu Sonrasında İl Özel İ ... Yerel Yönetim Reformu Sonrasında İl Özel İdareleri - Tarkan Oktay ... . "Yerel Yönetim Reformu Sonrasında İl Özel İdareleri: İstanbul... ...special provincial administrations have been the subject of regulatory reform in the recent years. 2.Yerel Yönetim Kavramı ve Özellikleri. İl encümeni de, il özel idaresinin yürütme organıd...