flyfishingwingshootingexpo.com

Kur'an'da Keramet

YAYIN TARİHİ 1995-09-01
DOSYA BOYUTU 9,94
ISBN 00
DİL TÜRK
YAZAR Abdullah Cevadi Amuli
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Kur'an'da Keramet PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Abdullah Cevadi Amuli. Okumak Kur'an'da Keramet çevrimiçi şimdi çok kolay!

"Keramet sözcüğü, belli kişilere özgü, bilhassa tasavvufi çağrışımlar taşır dünyamıza. Oysa, ilahi ikramı ifade eden bir sözdür keramet. Bu anlamda, tasavvuf yolunda gitsin gitmesin, her mü'minin hayatı "keramet"le dolu olmalıdır. Amuli konuya işte bu açıdan yaklaşıyor. "Keramet"I tasavvufa özgü bir kavram olmanın ötesinde; her insanı kuşatan bir Kur'ani perspektifle irdeliyor. Ve, yaratılış itibarıyla kerim olan insanın, iman ve takva ekseninde nasıl bu ikrama her daim ulaşacağının yolunu gösteriyor.Bir kavramın Kur7an'ı temel alarak nasıl işleneceğine dair bir usul de sunan bu kıymetli eser; ayrıca Ehli Sünnet'in dünyasına, Hz. Ali'nin engin tefekküründen tatlı ve uyarıcı esintiler taşıyor.

...vvet ve hayat veren O'dur. SORU: Bazı felsefeci yazarlar Kur'an'da velilik (evliyalık) ve onların kerametleri ilgili bir âyet olmadığını iddia ediyorlar bu iddiaları doğru mudur? Mûcize gibi keramet de hârikulâde halleri ifade eden bir terim olarak Kur'an'da ve hadislerde geçmez ... Kur'an ve Sünnette Kerametin Delili Var Mıdır? ... . 83-98) Kur'ân-ı Kerîm'de geçen keramet örnekleri olarak görülmüştür. KERÂMET. Değerli, üstün, güzel ve ikrâm. Râzî, et- Tefsiru'l Kebîr, Tahran (t.y), VIII, 30; EbusSuûd, İrşâdü'l-Akli's-Selîm, Kahire (t.y), II, 31; Tabatabâî, el-Mizân fi Tefsîri'l-Kur'an, Kum (t.y), III, 174-175). Kur'an Süleyman Aleyhisselam'ın vezirine dair gelen ilahi haberle bize yolu açar. Aslında velinin gö ... KERAMET - TDV İslâm Ansiklopedisi ... . Râzî, et- Tefsiru'l Kebîr, Tahran (t.y), VIII, 30; EbusSuûd, İrşâdü'l-Akli's-Selîm, Kahire (t.y), II, 31; Tabatabâî, el-Mizân fi Tefsîri'l-Kur'an, Kum (t.y), III, 174-175). Kur'an Süleyman Aleyhisselam'ın vezirine dair gelen ilahi haberle bize yolu açar. Aslında velinin gösterdiği her keramet, bağlı olduğu peygamber...