flyfishingwingshootingexpo.com

Urfa ErmenileriSosyal-Siyasi ve Kültürel Hayat

YAYIN TARİHİ 2005-02-01
DOSYA BOYUTU 9,91
ISBN 6053440284
DİL TÜRK
YAZAR Halil Özşavlı
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Urfa ErmenileriSosyal-Siyasi ve Kültürel Hayat PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Halil Özşavlı. Okumak Urfa ErmenileriSosyal-Siyasi ve Kültürel Hayat çevrimiçi şimdi çok kolay!

Bu çalışma günümüzde Türkiye ve Ermenistan arasında çözülmesi zor görünen bir ihtilafa, yani 1915'te yaşananlara ilişkin değildir. 1915'te soykırım olmadığını ya da aksini iddia etmek için kaleme alınmamıştır. Zaten günümüzde gereğinden fazla politize edilmiş olan bu konunun artık tarihin çalışma sahasından çıkartılıp siyaset arenasında, çıkarları çatışan güçlerin birbirlerine üstünlük sağlamak için başvurdukları bir silah haline geldiği aşikardır.Bu çalışma günümüzde başta Halep ve Beyrut olmak üzere dünyanın birçok yerinde varlıklarını, kurdukları hemşeri dernekleri ile Urfalı olduklarını unutmadan ve bunu yeni nesillere aktarmaya devam ederek sürdüren Urfa Ermenileri ve onların 1915'te tehcir edilmelerinden önce Müslüman komşularıyla olan ilişkilerine dairdir. Öyle ki, bugün Beyrut ve Erivan'da Urfalı veya dedeleri Urfalı olan Ermeniler, "bnp nırıŞuı (nor Urfa) yani "Yeni Urfa" adıyla kurdukları mahallelerde toplu halde oturmakta, Türkçeyi konuşabilenler hala Urfa şivesiyle konuşmakta, mutfaklarında Urfa yemeklerini pişirmekte ve düğünlerinde Urfa halaylarını oynamaktalar. Kısacası Urfa kültürünü ve Urfa'ya duydukları özlemi devam ettirmektedirler.Bu çalışma, uzun yıllar Urfa'da barış içinde yaşamış Ermenilerin, devlete ve birlikte yaşadıkları Kürt, Türk ve Arap komşularına dair, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren değişen politik-ideolojik algısını ve bu algıda meydana gelen değişikliğe sebep olan amilleri irdelerken, bu değişikliğin Urfa'daki toplumsal yaşama etkilerini tarihsel süreç içerisinde objektif bir şekilde sunmaktadır. Eser, Urfa'daki müslim-gayrimüslim ilişkilerini anlatsa da, 19. yüzyıl Anadolu'sundaki müslim-gayrimüslim ilişkilerine dair kuvvetli ipuçları içermektedir.

...Apak » Araplarda Sosyal, Siyasi Ekonomik ve Kültürel Hayat ... (PDF) 19. Yüzyıl'da Urfa'da Ermeniler ve İdari Hayattaki Konumları ... . diğer kabilelere saldırmak veya onların muhtemel hücumlarına karşı koyabilmek amacıyla siyasî ittifaklar gerçekleştirmişlerdir.[20]. Öyle ki, bugün Beyrut ve Erivan'da Urfalı veya dedeleri Urfalı olan Ermeniler, "bnp nırıŞuı (nor Urfa) yani "Yeni Urfa" adıyla kurdukları mahallelerde toplu halde oturmakta, Türkçeyi konuşabilenler hala... Onkoloji Kütüphanesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütü ... Urfa Ermenileri: Sosyal - Siyasi ve Kültürel Hayat Halil Özşavlı ... ... Onkoloji Kütüphanesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphanesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Su Ürünleri Fakültesi Kütüphanesi Teknik Bilimler M.Y.O. Kütüphanesi Türkiyat Araştırmaları Ens. Kütüp. içindekiler 1-urfa'da Ermeni Varlığı 2-Urfa'da sosyal barışın bozulması ve ermeni olaylarını besle...