flyfishingwingshootingexpo.com

Modern Dünyada Kur’an Yorumu

YAYIN TARİHİ 2020-03-04
DOSYA BOYUTU 10,86
ISBN 9755484549
DİL TÜRK
YAZAR Muhammed Coşkun
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Modern Dünyada Kur’an Yorumu PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Muhammed Coşkun. Okumak Modern Dünyada Kur’an Yorumu çevrimiçi şimdi çok kolay!

Günümüzde gerek müslüman gerek gayr-ı müslim araştırmacıların geçmiştekine kıyasla oldukça farklı sayılabilecek bakış açılarından hareketle yaptıkları Kur’an yorumları pek çok tartışmaya neden olmuş görünmektedir. Batı düşüncesinin son üç asrı boyunca gelişmiş bazı kuram ve yöntemlerin İslam dünyasında bilginin üretim ve koordinasyonunu sağlayan eğitim kurumları ve şahsiyetler üzerinde değişik ölçülerde etkili olduğu açıktır. Bu etkinin ve oluşturduğu karşı-tepkinin neden olduğu tartışmalar “Çağdaş İslam Düşüncesi” adı verilen yapının bütünü üzerinden olduğu kadar Kur’an ve tefsir özelindeki tartışma ve bahisler üzerinden de takip edilebilir. Bu kitapta yer verilecek olan tartışmalar sadece bu ikinci çerçeve ile sınırlı olacak ve dokuz ana başlık altında ele alınacaktır... Modern Batı düşüncesinin “din” ve “dînî düşünce” ile hesaplaşması sayılabilecek bazı gerilim noktalarının giderek İslam düşüncesi ve Kur’an/tefsir araştırmaları karşısında bir tür “meydan okuma” niteliğine büründüğünü söylemek mümkündür. Bu meydan okuma pek çok başlık altında değerlendirilebilecek olmakla beraber, özellikle kutsal metinlerdeki kimi pasajların “mit-mitoloji” çerçevesinde ele alınması ve “demitolojizasyon”a tabi tutulması dînî düşüncenin bundan sonraki sürecini ilgilendiren önemli hususlar arasında sayılabilir. Modernizmin ilerlemeci tarih anlayışı düşüncesinin derin uzantılarını taşıyan bu mitolojiden arındrıma refleksi dînî düşüncenin çağdaş formlarından pek çoğunun ardında şu ya da bu şekilde yer tutuyor görünmektedir...

...dern Dünyada Kur'an Yorumu kitapları, yazarları, kitap incelemelerini, kitaplardan alıntıları, yazarlardan sözleri, okurları listeleyebilirsiniz ... Modern Dünyada Kuran Yorumu - Muhammed Coşkun | Kitapaktif.com ... . Muhammed Coşkun. Günümüzde gerek müslüman gerek gayr-ı müslim araştırmacıların geçmiştekine kıyasla oldukça farklı sayılabilecek bakış açılarından hareketle yaptıkları Kur'an yorumları pek çok... Modern Dünyada Kur'an Yorumu. 14,88 TL. geçmiştekine kıyasla oldukça farklı sayılabilecek bakış açılarından hareketle yaptıkları Kur'an yorumları pek çok tartışmay ... Modern Dünyada Kur'an Yorumu | bkmkitap.com ... . 14,88 TL. geçmiştekine kıyasla oldukça farklı sayılabilecek bakış açılarından hareketle yaptıkları Kur'an yorumları pek çok tartışmaya neden olmuş görünmektedir. Muhammed Coşkun. Günümüzde gerek müslüman gerek gayr-ı müslim araştırmacıların geçmiştekine kıyasla oldukça farklı sayılabilecek bakış açılarından ...