flyfishingwingshootingexpo.com

Küreselleşme-Yerelleşme Dikotomisinde Yerel ve Bölgesel KalkınmaKamu Yönetimi Perspektifi

YAYIN TARİHİ 2013-05-20
DOSYA BOYUTU 10,67
ISBN 6055145071
DİL TÜRK
YAZAR Doç. Dr. Mustafa Ökmen
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Küreselleşme-Yerelleşme Dikotomisinde Yerel ve Bölgesel KalkınmaKamu Yönetimi Perspektifi PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Doç. Dr. Mustafa Ökmen. Okumak Küreselleşme-Yerelleşme Dikotomisinde Yerel ve Bölgesel KalkınmaKamu Yönetimi Perspektifi çevrimiçi şimdi çok kolay!

Küreselleşme, bölgeselleşme ve yerelleşme dinamiklerinin ve bu bağlamda ortaya çıkan fırsatlar ve tehditlerin çevrelediği bir dünyada yaşıyoruz. Geleneksel yönetim anlayışından daha katılımcı bir yönetime doğru evrilen kamu yönetimi ile işletme yönetimlerinin giderek birbirine yakınlaştığı bu süreçte, küresel olanın karşısında yerel değerlerin, çabaların önem kazandığı ve öne çıktığı görülüyor. Dünyadaki bu hızlı değgişme ve gelişme, yaşanan hızlı kentleşme, toplumlardaki mevcut bütün anlayışları, kurumsal yapıları ile ilişkileri derinden etkilemektedir. Ekonomik, sosyal, kültürel ve idari olmak üzere birçok alanda görülen bu yeni anlayış ve yapılanmalar, daha önce var olan tarım ve sanayi toplumlarından çok farklı anlayış ve değerleri ön plana çıkarmaktadır. Bir yandan transnasyonel nitelikte yapılanmalar sürerken diğer yandan küreselleşen bir dünyada yerelliğin hiçbir zaman önemini yitirmediği, tam tersine ağırlığını artırdığı ve bu iki gelişme eğiliminin birbirlerini tamamladığı yönündeki düşünceler yaygınlaşmaktadır.

...misinde Yerel ve Bölgesel Kalkınma Kamu Yönetimi Perspektifi ... Küreselleşme-Yerelleşme Dikotomisinde Yerel ve Bölgesel... ... . Küreselleşme, bölgeselleşme ve yerelleşme dinamiklerinin ve bu bağlamda ortaya çıkan fırsatlar ve tehditlerin... Ökmen, M., Özer, B. (2015), "Yerelleşme- Küreselleşme Sarmalında Türkiye'de Yerel-Bölgesel Kalkınma Süreçleri ve Yerel Yönetimler", Yerel Yönetimlerde Güncel Gelişmeler, (Edit. Türkiye'de yerel- bölgesel kalkınma süreçleri. Dr. Celal Bayar Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü ... (DOC) YERELLEŞME-KÜRESELLEŞME... - Academia.edu ... . Dr. Celal Bayar Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü. Yerelleşme ve Küreselleşme Bağıntısı ve Yerel Yönetimler. 14 Küreselleşme ve Yerelleşme Bağlamında Kentsel Yaşam Küreselleşme, yerel demokrasi ve yerel yönetimleri dışlamamaktadır. Küresel Esintiler ve Yerel Etkiler Sarmalında Türk Kamu Yöne...