flyfishingwingshootingexpo.com

İslam Felsefesinde Mistik Bilginin Yeri

YAYIN TARİHİ 1995-10-01
DOSYA BOYUTU 7,87
ISBN 9755741054
DİL TÜRK
YAZAR Prof. Dr. Şahin Filiz
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin İslam Felsefesinde Mistik Bilginin Yeri PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Prof. Dr. Şahin Filiz. Okumak İslam Felsefesinde Mistik Bilginin Yeri çevrimiçi şimdi çok kolay!

Bu kitap, mistik bilgi diye de adlandırdığımız tasavvufi bilgiyi önce genel anlamda ve sıradan sezgi ile karşılaştırmakta; Descartes'ten Kant'a, H. Bergson'dan B. Russell'a kadar zaman zaman ele alınan "genel sezgi"nin, bize sadece fenomenlere ait yüzeysel bilgi sağladığını, ama eşya ve olayların gerisinde saklı hakikatlere eriştirmediğini tespit etmektedir.Unutmamak gerekir ki, tasavvufi bilgi, mutlak bilgiyi bulmuş olmanın değil, onu aramakta olmanın ifadesidir. Dolayısıyla o, insan bilgisinin sadece bir tarafını değil, tümünü ifade edebilme ve mutlak bilgiye ulaşabilme bakımından çağımızın en elverişli alternatif bir bilgi felsefesi olma iddiasındadır. Bu çalışma tasavvuf disiplinini Muhasibi, Gazali ve İbn Arabi gibi önde gelen mutasavvıflardan yararlanarak epistemolojik açıdan ele almaktadır. Tasavvuf, özellikle bir ahlak disiplini olmak bakımından, felsefenin temel sorunlarından birisini oluşturan etik probleminin ilgi alanına girmektedir. Bu yönüyle tasavvuf, "kendi içinde" ve "kendi başına" felsefi bir mahiyet arz eder.

...iz. Bu kitap, mistik bilgi diye de adlandırdığımız tasavvufi bilgiyi önce genel anlamda ve sıradan sezgi ile karşılaştırmakta ... İslam Felsefesinde Mistik Bilginin Yeri-Palme Kitabevi ... ... 17.50 TL. Bu kitap, mistik bilgi diye de adlandırdığımız tasavvufi bilgiyi önce genel anlamda ve sıradan sezgi ile karşılaştırmakta; Descartes'tan Kant'a Bergson'dan Russell'a kadar zaman zaman ele... Dolayısıyla o insan bilgisinin sadece bir tarafını değil tümünü ifade edebilme ve mutlak bilgiye ulaşabilme bakımından çağımızın en elverişli alternatif bir bilgi felsefesi olma iddiasındadır. Prof. Dr. Şahin Filiz. Bu kitap, mistik bilgi diye de adlandırdığımız tasavvufi bilgiyi önce genel anlamda ve sıradan sezgi il ... İslam Felsefesinde Mistik Bilginin Yeri - Say Kitap ... . Prof. Dr. Şahin Filiz. Bu kitap, mistik bilgi diye de adlandırdığımız tasavvufi bilgiyi önce genel anlamda ve sıradan sezgi ile karşılaştırmakta... Bu kitap mistik bilgi diye de adland...