flyfishingwingshootingexpo.com

İhvan-ı Safa'da Müzik Düşüncesi

YAYIN TARİHİ 2015-01-16
DOSYA BOYUTU 9,96
ISBN 9755747323
DİL TÜRK
YAZAR Yalçın Çetinkaya
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin İhvan-ı Safa'da Müzik Düşüncesi PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Yalçın Çetinkaya. Okumak İhvan-ı Safa'da Müzik Düşüncesi çevrimiçi şimdi çok kolay!

İslâm dünyasında mûsikî ile ilgili söylenmiş pek çok söz, yazılmış pek çok eser var. Bu çalışma, İhvân-ı Safâ’nın mûsikî düşüncesini ele almaktadır. İslâm düşünce dünyasının en önemli ekollerinden biri olan İhvân-ı Safâ’nın Risâleler’i, Hermetik, Pythagorien ve Neo-Platonist düşüncelerin adeta vahy süzgecinden geçirilerek ele alındığı bir ansiklopedi niteliğini taşır ve kendilerinden sonraki düşünürlere de yüklü bir bilgi malzemesi sunar. Bu çalışma, 51 risâleden biri olan “Mûsikî Risâlesi”ni ve İhvân’ın mûsikî konusundaki düşüncelerini ihtiva etmektedir. Çalışma üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde mûsikînin genel tarifleri, mûsikî konusunda İslâm dünyasındaki tartışmaların kuşbakışı görünüşü ve mûsikînin diğer ilimler arasındaki yeri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, İhvân’ın öncüleri sayılabilecek düşünürlerden ve düşünce ekollerinden, onların mûsikî anlayışlarından kısaca söz edilmekte, üçüncü bölümde ise İhvân-ı Safâ ve onun Mûsikî Risâlesi ele alınmaktadır.

...etinkaya. İslâm dünyasında mûsikî ile ilgili söylenmiş pek çok söz, yazılmış pek çok eser var ... İhvan-ı Safada Müzik Düşüncesi Satın Al | OdaKitap.com ... . Bu çalışma, İhvân-ı Safâ'nın mûsikî düşüncesini ele almaktadır. Yalçın Çetinkaya. İslâm dünyasında mûsikî ile ilgili söylenmiş pek çok söz, yazılmış pek çok eser var. Bu çalışma, İhvân-ı Safâ'nın mûsikî düşüncesini ele almaktadır. Genel kategorisinde yer alan İhvan-ı Safa'da Müzik Düşüncesi, birçok otorite tarafından beğenilmiş fakat yeri geldiği zaman da içeriği bakımından eleştirilmiştir. Bizim konumuz ise bu değil. 10.50 TL. İslâm dünyasında mûsikî ile ilgili söylenmiş pek çok söz, ... İhvan-ı Safada Müzik Düşüncesi | bkmkitap.com ... . Bizim konumuz ise bu değil. 10.50 TL. İslâm dünyasında mûsikî ile ilgili söylenmiş pek çok söz, yazılmış pek çok eser var. Bu çalışma, İhvân-ı Safâ'nın mûsikî düşünce...