flyfishingwingshootingexpo.com

Kanlı Pazar1960'lar Türkiyesi'nde Milliyetçiler, İslamcılar ve Sol

YAYIN TARİHİ 2012-02-14
DOSYA BOYUTU 8,78
ISBN 6054511433
DİL TÜRK
YAZAR Mustafa Eren
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Kanlı Pazar1960'lar Türkiyesi'nde Milliyetçiler, İslamcılar ve Sol PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Mustafa Eren. Okumak Kanlı Pazar1960'lar Türkiyesi'nde Milliyetçiler, İslamcılar ve Sol çevrimiçi şimdi çok kolay!

1960’lı yıllarda, Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği’nin Genel Başkanlığı’nı yapmış olan İlhan Egemen Darendelioğlu, 16 Şubat 1969 günü gerçekleşen olayları, “Vatan ve Millet bütünlüğünü korumanın şeref ve haysiyetleri korumak olduğuna inanan şuurlu bir kitlenin komünizme ve anarşizme karşı MİLLİ bir reaksiyonu” olarak açıklamaktadır. Darendelioğlu’na göre 16 Şubat, “komünistlerin kıyamı vatanseverlerin galeyanı”dır. Sağ için 16 Şubat, Darendelioğlu’nun sözlerinden de anlaşılacağı gibi, “Komünizme ve anarşizme karşı milli reaksiyon”dur.Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) Genel Başkanlığı yapmış olan Yusuf Küpeli ise 16 Şubat’ın, “basit bir ilerici-gerici, dinci-komünist çatışması” olmanın ötesinde “bağımsızlık savaşı veren halkımızla kafaca ve midece satılmış, aldatılmış emperyalizmin elindeki güçlerin kavgası” olduğunu söylüyor. Solcular için 16 Şubat, bağımsızlık isteyenlerin Amerikancıların saldırısına uğradığı gündür.Sağcılar solcuları “Moskof” olmakla, solcular sağcıları Amerikancılıkla suçlamaktadır. İki kutuplu dünyanın iki kutbu, Türkiye siyasetinin de Procrust yatağını oluşturmakta, siyasetin var olan, oluşan güçlerini kendisine göre yontmakta, çerçevesini belirleyen güçlü etkenlerden biri olmaktadır.1960’lı yıllarda Türkiye’nin siyasi arenası, iki kutuplu dünyanın etkisiyle yeniden şekillenir. Türkiye siyasetinde 2000’lerde de varlığını koruyan temel ayrışmalar 1960’lı yıllarda cisimleşir. Daha önce var olan “komünist-milliyetçi mukaddesatçı” ayrılığı yerini “sağ-sol” ayrılığına bırakır. “Sağ” ve “sol” terimleri bugünkü anlamlarıyla Türkiye siyasetinde yerini bu süreçte alır. “Milliyetçi mukaddesatçı” kesimin “milliyetçiler” ve “İslamcılar” diye ayrışmasının belirgin hale gelmesi ve ayrı örgütlenmelerin oluşması da bu süreçte gerçekleşir. Bu yıllarda solcular cephesinde de ikilikler ve ayrışmalar yaşanır. En temel ayrılık Sosyalist Devrimciler-Milli Demokratik Devrimciler ayrımıdır. Bu ayrımın kökeninde 1950’lerde TKP içerisinde yaşanan ayrılık varsa da, bu ayrışmanın ayrı örgütlenmeler halinde ortaya çıkışı bu süreçte gerçekleşir. Bu cephedeki bir diğer ayrım da solcu gençlik örgütlerinin yanı sıra Kürt gençlerinin kurduğu Devrimci Doğu Kültür Ocakları (DDKO) ile kendisini var eden milliyetçilik temelli ayrımdır. Kürt gençleri bu dönemde kendi örgütlülüklerini oluştururlar. Tüm bu ayrışmalar, 1960’ların ikinci yarısında yatağını oluşturmuş ve o dere yatakları o günden bu güne giderek derinleşmiştir. Bugün Türkiye’de Meclis çatısı altında siyaset yapanların, devlet içerisinde önemli mevkilerde yer tutanların oldukça önemli bir bölümü o günün çatışmaları içerisinde yetişmiştir. 16 Şubat işte bu süreçte, bu ayrışmaların orta yerinde gerçekleşir.

...lışmaları. Üzerine yazı ve söyleşiler ... Kanlı PAZAR-1960'Lar türkiyesi'nde milliyetçiler... ... . Kanlı Pazar / 1960'lar Türkiyesi'nde Milliyetçiler, İslamcılar ve Kitapta, 1960'ların bu aktörlerinin izleri de sürülmüştür. Biz de bugünün önemine binaen Kalkedon Yayınları'ndan çıkan "KANLI PAZAR: 1960'lar Türkiye'sinde Milliyetçiler, İslamcılar ve Sol" kitabının yazarı sosyolog Mustafa Eren ile Kanlı Pazar'ı konuştuk ...yazar Mustafa Eren kitapları arasında yer alan Kanlı Pazar 1960'lar Türkiyesi'nde Milliyetçiler, İslamcılar ve "Sağ" ve "sol" terimleri bugünkü anlamlarıyla Türkiye siyasetinde yerini bu süreçte alır. KANLI PAZAR-1960'LAR TÜRKİYESİ'NDE MİL ... Kanlı Pazar 1960'lar Türkiyesi'nde Milliyetçiler, İslamcılar... ... . KANLI PAZAR-1960'LAR TÜRKİYESİ'NDE MİLLİYETÇİLER,İSLAMCILAR VE SOL kitabı hakkında bilgileri içeren kitap satış sayfası. KANLI PAZAR,1960'LAR TÜRKİYESİ'NDE MİLLİYETÇİLER,İSLAMCILAR VE SOL kitabı hakkında bilgileri içeren kitap satış sayfası. ...MİLLİYETÇİLER, İSLAMCILAR VE SOL - MUSTAFA EREN Fiyat avantajları ve indirim seçenekleri Cimri.com'da. Kanlı Pazar- 1960'lar Türkiyesin'de Milliyetçiler, İslamcılar ve Sol - 9786054511433. Kanlı Pazar 1960'lar Türkiyesi'nde Milliyetçiler, İslamcılar ve Sol. 1960'lı yıllarda Türkiye'nin siyasi arenası iki kutuplu dünyanın etkisiyle yeniden şekillenir. 1960'lı yıllarda Türkiye'nin siyasi arenası, iki kutuplu dünyanın etkisiyle yeniden şekillenir. Milliyetçi mukaddesatçı kesimin milliyetçiler ve İslamcılar diye ayrışmasının belirgin hale gelmesi ve ayrı... Türkiye siyasetinde 2000'lerde de varlığını koruyan temel ayrışmalar 1960'lı yıllarda cisimleşir. Milliyetçi mukaddesatçı kesimin milliyetçiler ve İslamcılar diye ayrışmasının belirgin hale gelmesi ve... 1960'lı yıllarda Türkiye'nin siyasi arenas...