flyfishingwingshootingexpo.com

Medresetü'l-Hattatin Yüz Yaşında

YAYIN TARİHİ 2015-05-22
DOSYA BOYUTU 4,95
ISBN 6054750153
DİL TÜRK
YAZAR M. Uğur Derman
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Medresetü'l-Hattatin Yüz Yaşında PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır M. Uğur Derman. Okumak Medresetü'l-Hattatin Yüz Yaşında çevrimiçi şimdi çok kolay!

Hüsn-i hattın gerçek öğretimi, yüzyıllar boyunca husûsî ve hasbî olarak, üstâddan çırağına meşk yoluyla sürdürülmüştür. Ancak, XIX. asrın mâlî imkânsızlıkları içinde bu gelenek artık eskisi gibi yürüyemez olmuş, çağın şartlarına uyabilen bir öğretim kuruluşu aranır hâlegelmiş; hele tezhîb, cild ve ebrî (ebrû) gibi hüsn-i hatla yakın ilgisi bulunan kitab san’atları, ekseriyâ babadan oğula geçerek yürütülen birer esnaf zenaati kılığına bürünmüşdü.İşte, 20 Mayıs 1915’de Bâbıâlî’deki târihî sıbyan mektebinde küşâd olunan Medresetü’l-Hattâtîn isimli kuruluş, hat ve sâir gelenekli san’atlarımızın ihyâsı için burada faaliyet göstermeğe başlamış; 1925’de Hattat Mektebi, 1929’da Şark Tezyînî San’atlar Mektebi adını alarak 1936 yılında Güzel San’atlar Akademisi’ne bağlanana kadar müsbet faaliyetlerini müstakil olarak sürdürmüştür.Bu kitabda Medresetü’l-Hattâtîn’in ve devâmı olan iki mektebin serencâmı erişilebilen bilgiler ışığında anlatılacaktır. Nâçiz eserimizin bundan sonra ele geçecek vesîkalarla, daha da geniş olarak intişârı gāyemizdir.

...na ilgi her geçen gün artıyor. Uzun zamandır merakla beklenen Medresetü'l Hattâtin kitabı, sanatseverleriyle buluşuyor ... Medresetü'l-Hattatin Yüz Yaşında | İSTANBUL ORHAN KEMAL İL... ... . M. Uğur Derman. Hüsn-i hattın gerçek öğretimi, yüzyıllar boyunca hususi ve hasbi olarak, üstaddan çırağına meşk yoluyla sürdürülmüştür. M. Uğur Derman. Hüsn-i hattın gerçek öğretimi, yüzyıllar boyunca husûsî ve hasbî olarak, üstâddan çırağına meşk yoluyla sürdürülmüştür. Medresetü'l-Hattatin Yüz Yaşında. 131,25 TL. Sepete Ekle. Bu kitabda Medresetü'l-Hattâtîn'in ve devâmı olan iki mekt ... Medresetü'l Hattâtin Yüz Yaşında ... . Medresetü'l-Hattatin Yüz Yaşında. 131,25 TL. Sepete Ekle. Bu kitabda Medresetü'l-Hattâtîn'in ve devâmı olan iki mektebin serencâmı erişilebilen bilgiler ışığında anlatılacaktır. Bu kitabda Medresetü'l-Hattatin'in ve devamı olan iki mektebin serencamı erişilebilen bilgiler ışığında anlatılacaktır. 22 Mayıs 2015 Gönderen Medresetü'l - Hat...