flyfishingwingshootingexpo.com

Siyasal Topluluğun Dönüşümü

YAYIN TARİHİ 2015-05-13
DOSYA BOYUTU 10,11
ISBN 9786056419
DİL TÜRK
YAZAR Andrew Linklater
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Siyasal Topluluğun Dönüşümü PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Andrew Linklater. Okumak Siyasal Topluluğun Dönüşümü çevrimiçi şimdi çok kolay!

1990’ların en önemli iki ya da üç uluslararası politika teorisi çalışmasından birisi olan bu kitap, yeni yeni filizlenen Westphalia sonrası uluslararası düzen olgusunun ahlaki temelleriyle ilgilenen herkesin okuma listesine girecektir. Bu, yalnızca eleştirel teorinin Uluslararası İlişkiler alanına yapabileceği katkıyı gösteren mevcut en önemli metin olmakla kalmaz, aynı zamanda, genel anlamda, Bull’un yirmi yıl öncesine ait Anarşi Toplumu adlı eserinden sonra Britanya’da üretilmiş olan en etkileyici uluslararası teori çalışmasıdır.Chris Brown, University of SouthamptonBu kitap, bu on yıl içerisinde uluslararası teori alanında basılmış olan en önemli kitaplardan birisi olacaktır. Bu kitapta, Linklater, ulus-devlet sonrası topluluklar konusundaki görüşlerinin bir taslağını ortaya koyabilmek için, daha önceki iki kitabında kullandığı mantığı takip etmiştir. Bu kitap, uluslararası teori içerisinde birbiriyle rekabet halinde olan ahlak tartışmalarının derin bir irdelemesini ortaya koyan, temel bir çalışmadır. Linklater bir başyapıt yazmıştır: bu çalışma uluslararası politika alanındaki dahil etme ve dışlama kalıplarının güçlü bir incelemesidir. Linklater, Habermas’ın söylem ahlakı konusundaki düşüncelerini uluslararası alanı kapsayacak şekilde genişleterek, farklı bir politik topluluk formu konusunda ikna edici bir çerçeve sunmuştur. Bu metin, uluslararası ahlak ve uluslararası politika teorisi alanlarıyla ilgilenen herkes için okunması gereken bir kitap olacaktır.Steve Smith, University of Wales, AberystwythBüyük bir savaş bağlamında şekillendirilmiş olan egemen ulus devletler, azınlık kültürleri ve yabancılarla ilişkilerinde oldukça dışlayıcı bir tavır almışlardır. Bu kitapta, Andrew Linklater, küreselleşmenin, dünya ekonomisinin temel bölgelerindeki uzlaşmanın ve etnik başkaldırının bu geleneksel uygulamalara meydan okuduğunu ileri sürer. Sonuç olarak, yeni politik topluluk ve vatandaşlık formları mümkün hale gelmiştir. Politik Topluluğun Dönüşümü, sosyal ve politik teoride, son zamanlarda ortaya çıkan gelişmelere yönelik özgün bir sentezle, kozmopolitan, kültürel farklılıklara duyarlı, maddi eşitsizlikleri azaltmak konusunda kararlı olan yeni politik topluluk formlarını savunur. Bu kitap, Westphalia sonrası toplumların ve bu toplumların dış ilişkilerine yön vermesi gereken ahlaki ilkelerin cesur bir tanımını sunar. Linklater, insan ilişkilerinin güç ve zorlamadan ziyade, diyalog ve rıza tarafından yönlendirildiği politik toplulukları savunur.Politik Topluluğun Dönüşümü uluslararası ilişkiler, politika ve sosyoloji alanında çalışan öğrenci ve akademisyenlerin ilgisini çekecektir.Andrew Linklater Keele University’de Uluslararası İlişkiler Profesörüdür. 

...i olan bu kitap, yeni yeni filizlenen Westphalia sonrası uluslararası düzen olgusunun ahlaki temelleriyle ... Siyasal Topluluğun Dönüşümü - Andrew Linklater... | azimdagitim.com ... ... Sonuç olarak, yeni politik topluluk ve vatandaşlık formları mümkün hale gelmiştir. Siyasal Topluluğun Dönüşümü, sosyal ve politik teoride, son zamanlarda ortaya çıkan gelişmelere yönelik özgün bir... 35 TL. Sonuç olarak, yeni politik topluluk ve vatandaşlık formları mümkün hale gelmiştir. Siyasal Topluluğun Dönüşümü, sosyal ve politik teoride, son zamanlarda ortaya çıkan gelişmelere y ... Siyasal Topluluğun Dönüşümü - Andrew Linklater | kitapyurdu.com ... . Siyasal Topluluğun Dönüşümü, sosyal ve politik teoride, son zamanlarda ortaya çıkan gelişmelere yönelik... Sonuç olarak, yeni politik topluluk ve vatandaşlık formları mümkün hale gelmiştir. Siyasal Topluluğun Dönüşümü, sosyal ve politik teoride, son zamanlarda ortaya çıkan gelişmelere yönelik... Sonuç olarak, yeni politik topluluk ve vatandaşlık formları mümkün hale gelmiştir. Siyasal Topluluğun Dönüşümü, sosyal ve politik teoride, son zamanlarda ortaya çıkan gelişmelere yönelik özgün bir... Sonuç olarak, yeni politik topluluk ve vatandaşlık formları mümkün hale gelmiştir. Siyasal Topluluğun Dönüşümü, sosyal ve politik teoride, son zamanlarda ortaya çıkan gelişmelere yönelik özgün bir... Sonuç olarak, yeni politik topluluk ve vatandaşlık formları mümkün hale gelmiştir. Siyasal Topluluğun Dönüşümü, sosyal ve politik teoride, son zamanlarda ortaya çıkan gelişmelere yönelik özgün bir... Sonuç olarak, yeni politik topluluk ve vatandaşlık formları mümkün hale gelmiştir. Siyasal Topluluğun Dönüşümü, sosyal ve politik teoride, son zamanlarda ortaya çıkan gelişmelere yönelik özgün bir......