flyfishingwingshootingexpo.com

Soykırım Yapan Kim: Türkler mi? Ermeniler mi?Orijinal Belge ve Resimlerle Osmanlı Coğrafyasında Yaşanan Ermeni Sorunu ve Terörü

YAYIN TARİHİ 2014-02-20
DOSYA BOYUTU 4,51
ISBN 6055298005
DİL TÜRK
YAZAR
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Soykırım Yapan Kim: Türkler mi? Ermeniler mi?Orijinal Belge ve Resimlerle Osmanlı Coğrafyasında Yaşanan Ermeni Sorunu ve Terörü PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır . Okumak Soykırım Yapan Kim: Türkler mi? Ermeniler mi?Orijinal Belge ve Resimlerle Osmanlı Coğrafyasında Yaşanan Ermeni Sorunu ve Terörü çevrimiçi şimdi çok kolay!

“Osmanlı Devleti, beş asır kadar kendi egemenliği altında yaşayan, askerlikten muaf tuttuğu, birçok önemli görevi kendisine emanet ettiği, ülkenin ticari hayatına hâkim olmasına göz yumduğu; dahası, ‘millet-i sadıka’ olarak adlandırdığı bir halkı, bir gecede karar değiştirip, emniyet güçlerine ve durumdan vazife çıkarabilecek konumda olan kişilere verdiği gizli emirlerle öldürtmeye” mi karar verdi?Bu, sağduyusunu kaybetmemiş, azıcık muhakeme kabiliyeti bulunan aklı başında hiçbir insanın kabul edemeyeceği ve ihtimal vermeyeceği çok gülünç ve komik bir iddia olur.…İşte, günümüz diline uyarlayıp takdim ettiğimiz, 1916 yılında Osmanlı Dışişleri Bakanlığı’nca bir komisyona hazırlattırılan ve orijinal adı Ermeni Komitelerinin Âmal ve Harekât-ı İhtilaliyesi –Meşrutiyetten Evvel ve Sonra-olan kitap, yayın tarihinden de rahatlıkla anlaşılacağı üzere,1915’te yaşanan olayların canlı bir tanığı gibidir ve bu açıdan gerçekten büyük tarihi değere sahiptir. Popüler deyimle, sıcağı sıcağına yaşanan ve Hükümet’e bildirilen olayların kaydedilmesiyle meydana gelmiştir. Dolayısıyla, eğer tarihte soykırım olarak adlandırılabilecek bir facia yaşanmışsa, bunun kimler tarafından ve ne şekilde yapıldığı konusunda birinci elden belge ve resimler ihtiva etmektedir. Öyle ki, devlet tarafından, yaşanan Ermeni zulüm, tecavüz ve katliamlarını yerinde araştırmak ve tahkik etmek için görevlendirilen komisyon, sözkonusu bölgelere gittiğinde -kitabın ilgili bölümünde isim ve bölgeleriyle görüleceği üzere- zulüm, işkence, tecavüz, kaçırma ve katliamlara mâruz kalan insanlarla veya aileleriyle birebir görüşmüş, hatta bir kısmının kesilmiş kafalarını ve parçalanmış cesetlerini bizzat görmüştür.Kitabın Fransızca basımı da 1917 yılında yayınlanmıştır.Başta Ermeni diasporasının ve Ermenistan’ın Türkiye’yi uluslararası mahfillerde mahkûm etmek ve zor duruma düşürmek için her fırsatı kullanarak Demokles’in kılıcı gibi ensemizde tuttuğu Tehcir’in ve Ermeni Sorunu’nun gerçek mahiyetini kavrayabilmek ve “Soykırım Yapan Kim: Türkler mi, Ermeniler mi?” sorusunun doğru cevabını bulabilmek için sizi kitabın sayfalarıyla baş başa bırakıyoruz…

... basa birakiyoruz. ...Sorunu'nun gerçek mahiyetini kavrayabilmek ve "Soykirim Yapan Kim: Türkler mi, Ermeniler mi?" sorusunun dogru cevabini bulabilmek için sizi kitabin sayfalariyla bas basa birakiyoruz… 1915'te yaşananların soykırım olarak tanımlanıp tanımlanamayacağı tartışması yıllardır sürüyor ... Soykırım Yapan Kim: Türkler mi Ermeniler mi? Kolektif ... . Hukukçu, 2014 yılında ise "Uygunsuz Bir Soykırım: Bugün Ermenileri kim hatırlıyor?" "Ermeni sorunu" için bir başlangıç noktası bulmak gerekirse, bu 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nı izleyen Ayastefanos Antlaşması ve Berlin Konferansı'dır. Ermenilere iddia edildiği gibi soykırım uygulandı mı? Ermeni tehcirinde gerçek amaç neydi? meselesini anlamak için 19. yüzyılda Osmanlı devletindeki Ermeni sorununu anlamamız gerekiyor. Önemli Olaylar kategorisinde kendisine yer bulan Soykırım Yapan Kim: Türkler mi? Orijinal Belge ve Resimlerle Osmanl ... Soykırım Yapan Kim: Türkler mi? Ermeniler mi? Orijinal Belge ve... ... . Ermenilere iddia edildiği gibi soykırım uygulandı mı? Ermeni tehcirinde gerçek amaç neydi? meselesini anlamak için 19. yüzyılda Osmanlı devletindeki Ermeni sorununu anlamamız gerekiyor. Önemli Olaylar kategorisinde kendisine yer bulan Soykırım Yapan Kim: Türkler mi? Orijinal Belge ve Resimlerle Osmanlı Coğrafyasında Yaşanan Ermeni Sorunu ve Terörü kitabı okumak için harika! Orijinal Belge ve Resimlerle Osmanlı Coğrafyasında Yaşanan Ermeni Sorunu ve Terörü. gerçek mahiyetini kavrayabilmek ve "Soykırım Yapan Kim: Türkler mi Ermeniler mi?" sorusunun doğru... ERMENİ SORUNU., Giriş Ermeni sorunu, "Osmanlı imparatorluğunun Türkiye Cumhuriyetine tarihi bir hadise" olarak miras bıraktığı bir konudur. Osmanlı Dönemi'nde ve 1896 yılında Van'da ilk büyük Ermeni isyanı çıkmıştır. tehcire tabi tutulan tüm Ermeniler hayatını mı kaybetmiştir? Dolayısıyla Türkiye'nin resmi tutumunu yansıtmaktadır. (Osmanlı Coğrafyasında Yaşanan Ermeni Sorunu ve Ermeni Terörü). tuttuğu Tehcir'in ve Ermeni Sorunu'nun gerçek mahiyetini kavrayabilmek ve "Soykırım Yapan Kim: Türkler mi, Ermeniler mi... 4 Ermeniler 1915'i Hak Etmiş miydi? 15 Muhafazakar Aydınların Ermeni Sorunu'na Yaklaşımı Değişiyor mu? 21 Zabel'in Sızısını da Dindirecek Bir Arşiv Belgeniz Var mı?...