flyfishingwingshootingexpo.com

Proje Yönetiminde Planlama ve Kontrol Teknikleri

YAYIN TARİHİ 2015-05-25
DOSYA BOYUTU 9,46
ISBN 6055227340
DİL TÜRK
YAZAR Dr. Yusuf Sait Türkan
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Proje Yönetiminde Planlama ve Kontrol Teknikleri PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Dr. Yusuf Sait Türkan. Okumak Proje Yönetiminde Planlama ve Kontrol Teknikleri çevrimiçi şimdi çok kolay!

Son yüzyılda insanlığın yaşadığı değişim, muhtemelen son yüzyıla kadar insanlık tarihindeki değişimlerin hepsinden fazladır. Üretim sistemlerindeki ilerlemeler, bilgiye ulaşma ve paylaşmadaki gelişmeler, sağlık ve ulaştırma alanlarındaki yenilikler baş döndürmektedir. İş yaşamındaki şartlar da bu değişimlerden etkilenmiştir. Günümüzde işletmelerin ortalama yaşam süreleri eskisine oranla çok daha kısalmıştır. Bununla birlikte bazı küçük ölçekli işletmeler, kısa süre içinde, uluslar arası pazarda söz sahibi firmalar da olabilmektedir. Hızını artırarak devam eden bu değişim içinde işletmeler için hayatta kalabilmek, farklı alanlarda projelerin üretilmesi ve bu projelerin başarı ile sonuçlandırılmasına bağlıdır. Bununla birlikte yapılan araştırmalar, gerçekleştirilen projelerin birçoğunda teslim zamanının geciktiğini, planlanan bütçenin aşıldığını ve istenilen proje çıktılarının elde edilemediğini göstermektedir. Bu sonuç, işletmelerin gerçekleştirdikleri projelerin doğru projeler olması, projelerin doğru zamanda gerçekleştirilmesinin yanında, bu projelerin doğru şekilde yönetilmesinin de son derece önemli olduğunu ortaya koymaktadır.Projenin iyi yönetilmesinden, başta proje yöneticisi olmak üzere tüm yöneticiler ve çalışanlar sorumludur. Başarılı bir proje yönetiminde, proje yaşam döngüsündeki tüm aşamaları bilmek, yöneticilik tecrübesine sahip olmak dışında, proje yönetiminde yararlanılan temel yöntem ve teknikleri kullanabilmek de son derece önemlidir. Elinizdeki bu kitap, proje yönetiminde planlama ve kontrol aşamalarındaki temel yöntem ve teknikler konusunda bilgi sahibi olmak, bu yöntemleri uygulamak isteyen, proje yöneticileri, proje çalışanları, öğrenciler ve bu konuya ilgi duyan tüm okurlar için hazırlanmıştır. Bu amaçla projelerde planlama ve kontrolün nasıl gerçekleştirileceğinin yanında, bu konudaki yöntem ve teknikler anlaşılır örneklerle okuyucunun incelemesine sunulmuştur. 

...r. 76. Proje Süreçleri  1. Proje Yönetim Süreçleri Beceri ve yeteneklerin uygulanmasında kullanılan araç ve teknikler ... Proje Yönetiminde Planlama ve Kontrol Teknikleri ... .. Yusuf Sait Türkan. Son yüzyılda insanlığın yaşadığı değişim, muhtemelen son yüzyıla kadar insanlık tarihindeki değişimlerin hepsinden fazladır. Proje planlama süreci. Proje izleme ve kontrol süreci. tahminleme çalışmasının sonucunda ise Kritik Yol Analizi (CPM) veya PERT teknikleri ile proje tamamlanma süresi belirlenir. Daha sonra proje yönetiminde kullanılan tekniklere değinilmiĢtir. 1.1. GANTT Şeması En eski proje planlama ve kontrol te ... Proje Yönetiminde Planlama ve Kontrol Teknikleri | bkmkitap.com ... . Daha sonra proje yönetiminde kullanılan tekniklere değinilmiĢtir. 1.1. GANTT Şeması En eski proje planlama ve kontrol tekniklerinden olup dünyaca kabul görmüĢ standart bir metottur....