flyfishingwingshootingexpo.com

Te'vilatül Kur'an Tercümesi -1

YAYIN TARİHİ 2019-08-02
DOSYA BOYUTU 4,60
ISBN 6059991643
DİL TÜRK
YAZAR Ebu Mansur el-Matüridi
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Te'vilatül Kur'an Tercümesi -1 PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Ebu Mansur el-Matüridi. Okumak Te'vilatül Kur'an Tercümesi -1 çevrimiçi şimdi çok kolay!

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî(ö. M. 944), Ehl-i sünnet kelâmı ile dirayet tefsirinin kurucusu ve Hanefî fıkhının geliştiricisidir. Günümüze ulaşan ilk dirayet tefsirinin müellifidir. İmam Mâtürîdî, Te'vîlât'ında, sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn neslinden intikal eden açıklamaları da nakletmiştir. Böylece, muhtemel anlamları akıl yürüterek belirlemeye çalışmak suretiyle te'vil yöntemini uygulamıştır. Eserde, itikadî mezheplere dair bilgilere yer verildiği gibi, fıkhî mezheplere, özellikle Şafiî fıkhına ilişkin bilgilere de yer verilir.Te'vîlâtü'l Kur'ân Tercümesi, Mâtürîdî'nin günümüze intikal eden en hacimli eseri olup tefsire dair erken devir İslâm düşüncesi ürünlerinin en önemlilerindendir. Kitap, başta tefsir olmak üzere kelâm, mezhepler, fıkıh, usûl-i fıkıh gibi temel İslâmî ilimlerin yanı sıra İslâm dışı din ve mezheplere ilişkin değerli bilgiler de içerir. Eserin tamamı 18 cilt olup, 1. cildini takdirlerinize sunuyoruz.

...Kur'an Tercümesi -1 Pdf Kitap İndir. Böylece, muhtemel anlamları akıl yürüterek belirlemeye çalışmak suretiyle te'vil yöntemini uygulamıştır ... Te'vilatül Kur'an Tercümesi - 1 - Ebu Mansur El Matüridi ... ... Te'vilatül Kur'an Tercümesi - 1 - Ebu Mansur El Matüridi ... Kur'an Tercümesi -1 Pdf Kitap İndir. Böylece, muhtemel anlamları akıl yürüterek belirlemeye çalışmak suretiyle te'vil yöntemini uygulamıştır. Te'vilatül Kur'an Tercümesi -1. Yayınevi : Ensar Neşriyat. Yazar : Ebu Mansur el-Matüridi. Böylece muhtemel anlamları akıl yürüterek belirlemeye çalışmak suretiyle te'vil yöntemini uygulamıştır....