flyfishingwingshootingexpo.com

Endüstri ve Sistem Mühendisliğine Giriş

YAYIN TARİHİ 2006-02-28
DOSYA BOYUTU 9,14
ISBN 9756267496
DİL TÜRK
YAZAR Wayne Turner
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Endüstri ve Sistem Mühendisliğine Giriş PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Wayne Turner. Okumak Endüstri ve Sistem Mühendisliğine Giriş çevrimiçi şimdi çok kolay!

Bu kitabın hazırlanmasında amaç, endüstri ve sistem mühendisliğini tanımlamak, iş dünyasındaki yerini anlamak ve çalışma alanları ile birlikte bazı çözüm tekniklerinin genel bir resmini vermektir. Ayrıca kitap, endüstri mühendisliğine genel bir bakış isteyenlere de yararlı olacaktır. Bu kitap endüstri ve sistem mühendisliğine ait yöntemlerin herhangi biri hakkında ayrıntılı bilgi vermemekte fakat çeşitli örgütlerde bir endüstri mühendisinin neler yapabilme kabiliyetinde olduğunu göstermektedir. Ele alınan araç ve yöntemlerin uygulanabileceği durumların tarifine özel önem verilmiştir. Klasik "bir problem arama" yöntemi yerine, önce problemler anlatılmış ve sonra problemlere uygulanabilecek yöntemler tartışılmıştır. Kitap üç kısma ayrılmıştır. Kısım 1'de endüstri mühendisliğinin amaçlarının ne kadar geniş kapsamlı olduğunu ve bu amaçlardaki gelişimi göstermek amacı ile genel olarak mühendisliğin ve özellikle de endüstri mühendisliğinin tarihçesi verilmiştir. Daha sonra endüstri ve sistem mühendisliğinin çağdaş bir tanımı ve tartışması yapılmıştır. Bu tanım ve tartışma, endüstri mühendisliği disiplininin hedef ve amaçlarını tanımlamakta ve uygulanabilecek alanları göstermektedir. Kısım 1, endüstri ve sistem mühendisliğinin bir örgütteki yerini ve bu işlevin nasıl yönetileceği ve kontrol edileceğini tartışmaktadır. Son olarak, Kısım 1'de, temel sistem teorisi ve geri besleme'ye giriş yapılmıştır. Kısım 2'de endüstri ve sistem mühendisliği disiplininin her temel yöntemine bir bölüm ayrılmıştır. Bu nedenle kısım 2 kitabın en geniş kısmıdır. Bu yaklaşımda amaç farklı yöntemlerin uygun kullanımına vurgu yapmaktır. Çağdaş hesaplama yöntemleri endüstri ve sistem mühendisliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğundan kısım 2'deki hemen hemen bütün bölümler yöntemlerin bilgisayarlaştırılmasını ele almaktadır. Kısım 2, CAD/CAM, robotik ve kaynak yönetimi gibi görece olarak daha yeni araçların yanı sıra uzun yıllardır kullanılmakta olan araçları da içermektedir. Endüstri mühendisliğinin yöneylem araştırması ve iş bilimi gibi alanlar ile ilişkisi vurgulanmaktadır. Bütünleşik Sistem Tasarımı başlıklı kısım 3, bir EM'nin tüm küçük parçaları nasıl bütünleşik bir sistem haline getirmesi gerektiğini göstermeyi amaçlamaktadır. Sistem mühendisliğine ait temel kavramlar, sistem bileşenleri arasındaki karmaşık etkileşimleri göstermek için kullanılan bir araçtır. Bilgisayar ve bilişim sistemleri, bütünleşik sistemlerin tasarımında kritik önem taşıdığından, Kısım 3'e bilgisayar ve bilişim sistemleriyle ilgili bir bölüm eklenmiştir.

...in her temel yöntemine bir bölüm ayrılmıştır ... Endüstri ve Sistem Mühendisliğine Giriş %10 İndirimli Wayne Turner ... . 5 Mart 2010 Cuma. Endüstri Mühendisliğine giriş-Handbook El Kitapları. ve kalite yönetimi,üretim teknolojileri,kamu ve hizmet endüstrisi uygulamaları,bakım yönetimi,araçlar-teknikler ve sistemler. 45.39 TL. Son olarak, Kısım 1'de, temel sistem teorisi ve geri besleme'ye giriş yapılmıştır. Kısım 2'de endüstri ve sistem mühendisliği disiplininin her temel yöntemine bir bölüm ayrılmıştır. Endüstri Mühendisliğine Giriş. Editör: Prof. ... Endüstri ve sistem mühendisliğine giriş ... . Endüstri Mühendisliğine Giriş. Editör: Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL. Sistem yaklaşımı gerektiren her konuda bilgi ve deneyimleri ile yarar üretebilirler. Ayrıca kitap endüstri mühendisliğine genel bir bakış isteyenlere de yararlı olacaktır. Son olarak Kısım 1'de temel sistem teorisi ve geri besleme'ye giriş yapılmıştır. Kolektif. Bu kitabın hazırlanmasında amaç, endüstri ve sistem mühendisliğini tanımlamak, iş dünyasındaki yerini anlamak ve çalışma alanları ile birlikte bazı çözüm tekniklerinin genel bir resmini... Ayrıca kitap, endüstri mühendisliğine genel bir bakış isteyenlere de yararlı olacaktır. Son olarak, Kısım 1de, temel sistem teorisi ve geri beslemeye giriş yapılmıştır. 49 TL. Son olarak, Kısım 1'de, temel sistem teorisi ve geri besleme'ye giriş yapılmıştır. Kısım 2'de endüstri ve sistem mühendisliği disiplininin her temel yöntemine bir bölüm ayrılmıştır. Ayrıca kitap, endüstri mühendisliğine genel bir bakış isteyenlere de yararlı olacaktır. Daha sonra endüstri ve sistem mühendisliğinin çağdaş bir tanımı ve tartışması yapılmıştır. ...Sistem Mühendisliğine Giriş Endüstri Mühendisliğinin Tarihi ve Bir Bakış Endüstri ve Sistem Taşıma, Dağıtım ve Rotalama İş Tasarımı ve örgütsel Başarım - İş ölçme Bütünleşik Sistem Tasarımı. 44.10 TL. Son olarak, Kısım 1'de, temel sistem teorisi ve geri besleme'ye giriş yapılmıştır. Kısım 2'de endüstri ve sistem mühendisliği disiplininin her temel yöntemine bir bölüm ayrılmıştır. 49 TL. Son olarak, Kısım 1'de, temel sistem teorisi ve geri besleme'ye giriş...