flyfishingwingshootingexpo.com

Dini Hükümlerin Temellendirilmesinde Hikmet

YAYIN TARİHİ 2009-04-01
DOSYA BOYUTU 3,97
ISBN 6055925062
DİL TÜRK
YAZAR Salim Öğüt
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Dini Hükümlerin Temellendirilmesinde Hikmet PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Salim Öğüt. Okumak Dini Hükümlerin Temellendirilmesinde Hikmet çevrimiçi şimdi çok kolay!

İslam dünyasında özellikle son iki asırdır hüküm süren her türlü zaaf alametinin yegâne sorumlusu olarak İslam hukuku görülmüştür. Bunun böyle görülmesi son derece tabiidir. Zira Câbirî’nin ifadesiyle “İslam medeniyetini ürünlerinden biriyle adlandırmak caiz olursa onun için fıkıh (hukuk) medeniyetidir" dememiz en uygun isimlendirme olacaktır. Bu sebeple adına tecdid, ihya veya reform denilen yenilik ve değişim amaçlı bütün hareketler, hedeflerine İslam hukukunu koymuşlar ve değişimin oradan başlaması lüzumuna inanmışlardır. Çalışma alanı İslam hukuku olsun olmasın temel İslam bilimleri alanında araştırma yapanların hemen hemen tamamının yanı sıra bir takım dinî kaygılar taşıyan sosyal hatta fen bilimciler de yeri geldiğine inandıkları her fırsatta bu konuyu gündemlerine almakta, bu alanda ürettikleri bilgi ve düşüncelerini muhataplarıyla veya toplumla paylaşmaya gayret etmektedirler...İşte böyle bir dönemde böyle bir atmosferde ve böyle bir alanda bâhusus böyle bir konuda sıkıntı ve sancılarımdan başlamak üzere tecrübe, bilgi ve düşünceye dair sahip olduğum birikimleri bu kitab için planladığım hacim çerçevesinde ortaya koymayı, sahip olduğum konumun bana yüklediği mesuliyetin bir gereği olarak düşündüm. Çok temel bir problem olarak gördüğüm bu konunun zihinlerde berraklaşabilmesi için tartışılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Zira ileriki dönemlerde bazı problemlerimizin çözümüne temel teşkil edecek bir takım kriterlerin oluşması için gerekli olan sağlıklı zeminin ancak bu suretle oluşacağına inanıyorum ve bu sebeple de bu konuyu önemsiyorum. İslam hukukunun Müslüman toplum için bir anlamda hayat bilgisi mesabesinde olduğunu düşündüğüm, halkın olup bitenler hakkında fıkıh alanında uğraşanların ne düşündüğü haklı olarak merak ettiklerini bildiğim, daha da önemlisi son günlerde olup bitenler hakkında düşündüklerimi ve hissettiklerimi yazıya döküp tescil etmeyi bir görev saydığım için esasında çok teknik bir dil ve çerçeve isteyen böylesine bir konuyu, güncel olaylarla da irtibatlandırmayı yararlı hatta zaruri gördüm. (Prof. Dr. Salim Öğüt)

...nlardan sadır olan her davranış hikmet olarak algılanmıştır ... Dini Hükümlerin Temellendirilmesinde Hikmet Kitabina Bak Salim... ... . ...Fıkıh ilk dönemlerde tüm dinî hükümlerin bilgisi anlamında kullanılmaktaydı. 39 Bu temellendirme aynı zamanda Cüveynî ve fıkhı ilim Altın takmanın erkeklere haram kılınmasındaki hikmet nedir? ...Temellendirilmesinde Dini Hükümlerin Temellendirilmesinde Hikmet SalimÖğüt Din: İslam... Çalışma alanı İslam hukuku olsun olmasın temel İslam bilimleri alanında araştırma yapanların hemen hemen tamamının yanı sıra bir takım dinî kaygılar taşıyan sosyal hatta fen bilimciler de yeri geldiğine... Yazar. : Salim Öğüt. Dini Hükümlerin Temellendirilmesinde ... HİKMET - TDV İslâm Ansiklopedisi ... ... Yazar. : Salim Öğüt. Dini Hükümlerin Temellendirilmesinde| Hikmet. olsun olmasın temel İslam bilimleri alanında araştırma yapanların hemen hemen tamamının yanı sıra bir takım dinî kaygılar... Dini Hükümlerin Temellendirilmesinde Hikmet. Yazar. Salim Öğüt. olsun olmasın temel İslam bilimleri alanında araştırma yapanların hemen hemen tamamının yanı sıra bir takım dinî kaygılar... Kelâmî açıdan insan haklarının temellendirilmesi 59. rekliliği ve varlık nedeni, onu da bağlayan dinî hükümlerin uygulan-ması İnsanın Özgürlüğüne Saygı, Hikmet-i İlahî'ye Saygıdır. Dini Hükümlerin Temellendirilmesinde| Hikmet. Hitit Kitap. Salim Öğüt. hemen hemen tamamının yanı sıra bir takım dinî kaygılar taşıyan sosyal hatta fen bilimciler de yeri geldiğine inandıkları her... Salim Öğüt, Dinî Hükümlerin Temellendirilmesinde Hikmet, Hititkitap Yay., Ankara 2009, 144 s., Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, pp. 183-184, Volume 16, Issue 8 Dini Hükümlerin Temellendirilmesinde Hikmet kitabını ve özetini okumak için tıklayınız. | Toplam Okunma : 316. Dini Hükümlerin Temellendirilmesinde Hikmet özeti. SÜNNET'İN KAYNAK DEĞERİNİ TEMELLENDİRME SORUNU Giriş 1980'li yıllarda hadis araştırmalarına adım attığım ilk günden itibaren, her hadis araştırmacısı gibi......