flyfishingwingshootingexpo.com

Hz. Ali - İfrit Cenknamesi

YAYIN TARİHİ 2015-02-05
DOSYA BOYUTU 9,80
ISBN 6054646944
DİL TÜRK
YAZAR Serhat Küçük
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Hz. Ali - İfrit Cenknamesi PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Serhat Küçük. Okumak Hz. Ali - İfrit Cenknamesi çevrimiçi şimdi çok kolay!

Elinizdeki bu eser Anadolu’da yüzyıllardır anlatılagelen cenknâme türündeki eserlerin en önemlilerindendir. Cenknâme “Eski Manzum ya da düzyazı biçiminde yazılan, savaş ve kahramanlık öykülerini anlatan eserler” için kullanılan bir terimdir. Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış manzum veya mensur dini cenknâmelerin kültür tarihimizde önemli bir yeri vardır. Cenknâmeler, Türkler arasında okunan kitapların başında gelmektedir, cenknâmelerin en bilinenleri Hz. Ali Cenknâmelerdir. Hz. Ali Cenknâmeleri, destanları, kıssaları, hikâyeleri, gazavâtnâmeleri adıyla Anadolu’da pek çok eser bulunmaktadır. Cenknâme geleneği, Horasan’dan başlayarak Türk dünyasına yayılmıştır.Hz. Ali Cenknâmelerinde, Hz. Ali’nin hayat hikâyesi, kerametleri ve onun etrafında cereyan etmiş olaylar anlatıldığı gibi, Hz. Muhammed, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Hz. Fâtıma ve İslam büyüklerinin hayat hikâyelerine ve onların kahramanlıklarına da yer verilmiştir. Eski Türk Edebiyatımızda din uğruna yapılan mücadeleleri ele alan eserlerin Cenknâme dışında gazânâme, gazâvatnâme, fetihnâme, zafernâme, şehnâme, selimnâme, süleymannâme, menakıbname, cihadnâme, sefernâme, vekâyinâme vs. adlarla isimlendirildiğini görmekteyiz.

...taplar ile ikinci el ve yeni 7 milyon kitap NadirKitap ... Hz. Ali - İfrit Cenknamesi | Kitapsepeti - Online Kitap Alışveriş Siteniz ... .com'da. 25 TL. Hz. Ali Cenknâmelerinde, Hz. Ali'nin hayat hikâyesi, kerametleri ve onun etrafında cereyan etmiş olaylar anlatıldığı gibi, Hz. Muhammed, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Hz. Ali-Ifrit Cenkname Die Hz. Ali Cenknâmelerinin Yeni Bir Nüshası Türk halk edebiyatında Hz. Ali'nin kahramanlıklarını konu alan çok sayıda cenk kitabı bulunmaktadır. Cenknâme geleneği, Horasan'dan başlayarak Türk d ... Hz. Ali-İfrit Cenknamesi - Serhat Küçük ... . Cenknâme geleneği, Horasan'dan başlayarak Türk dünyasına yayılmıştır. Hz. Ali Cenknâmelerinde, Hz. Ali'nin hayat hikâyesi, kerametleri ve onun etrafında cereyan etmiş olaylar anlatıldığı gibi, Hz. Hz. Ali - İfrit Cenknamesi. Serhat Küçük. Kesit Yayınları. Cenknâme "Eski Manzum ya da düzyazı biçiminde yazılan, savaş ve kahramanlık öykülerini anlatan eserler" için kullanılan bir terimdir. Hz. Ali - İfrit Cenknamesi. Yazar. Serhat Küçük. Ali - İfrit Cenknamesi. Elinizdeki bu eser Anadolu'da yüzyıllardır anlatılagelen cenknâme türündeki eserlerin en önemlilerindendir. 6.19 €. Hz. Ali Cenknâmelerinde, Hz. Ali'nin hayat hikâyesi, kerametleri ve onun etrafında cereyan etmiş olaylar anlatıldığı gibi, Hz. Muhammed, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Hz. Serhat Küçük. Elinizdeki bu eser Anadolu'da yüzyıllardır anlatılagelen cenknâme türündeki eserlerin en önemlilerindendir. Cenknâme "Eski Manzum ya da düzyazı biçiminde yazılan... 20 TL. Hz. Ali Cenknâmelerinde, Hz. Ali'nin hayat hikâyesi, kerametleri ve ...