flyfishingwingshootingexpo.com

İdeolojiyi Haritalamak

YAYIN TARİHİ 2013-09-02
DOSYA BOYUTU 5,26
ISBN 6054412907
DİL TÜRK
YAZAR
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin İdeolojiyi Haritalamak PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır . Okumak İdeolojiyi Haritalamak çevrimiçi şimdi çok kolay!

Yakın geçmişe kadar rağbet görmeyen, içeriği alabildiğine olumsuz anlam ve yananlamlarla doldurulan bir terimdi “ideoloji”. Bu tutumun temel gerekçesini de ideolojinin mutlak doğrular dayattığı yolundaki sav oluşturuyordu. Ama sonrasında ideoloji konusuna yoğun bir ilgi duyulmaya, onun toplum ve kültür kuramı açısından olduğu kadar politik pratik açısından da büyük önem taşıdığı teslim edilmeye başlandı.İdeolojiyi Haritalamak, konu üzerinde çalışan kuramcı ve düşünürlerin en önemli yazılarını bir araya getirmektedir. Zizek’in giriş yazısı ideoloji kavramının Marx’tan günümüze nasıl bir gelişim seyri izlediğini araştırırken; Eagleton, Dews ve Benhabib Frankfurt Okulu ile Lukács’ın yaptığı özgün katkıları değerlendirmektedir. Adorno, Lacan ve Althusser’in, ideoloji çözümlemelerinde özel bir yere sahip olan ve artık klasikleşen metinlerinin yer aldığı kitap, Fransız post-yapısalcı Pêcheux’nun farklı bir geleneğin sürdürücüsü olma savındaki makalesini de içermektedir. Öte yandan, “egemen ideoloji tezi” üzerine kopan o ünlü tartışmada kendini gösteren Gramscici ve Althusserci motifler, ayrıca Bourdieu’nun bu gelenekten niçin koptuğunu özlü biçimde anlattığı mülakat ufuk açıcı nitelikte… Jameson ise geç kapitalist toplumda ideolojinin doğası ve konumuna ilişkin yetkin gözlemlerde bulunarak tartışmaya dahil olmaktadır.İdeolojiyi Haritalamak, kültür kuramının en dinamik alanı haline gelen ideoloji konusunda temel bir başvuru kitabıdır.

...mişe kadar rağbet görmeyen, içeriği alabildiğine olumsuz anlam ve yananlamlarla doldurulan bir terimdi "ideoloji" ... İdeolojiyi Haritalamak Kitabı ... . Bu tutumun temel gerekçesini de ideolojinin mutlak doğrular dayattığı yolundaki... Slavoj Žižek - İdeolojiyi Haritalamak - 40.000+ ekitap linkine tek tuşla kolayca ulaşabileceğiniz arama motoru. Slavoj Žižek. Kitap: İdeolojiyi Haritalamak. Kategori: İdeoloji, Siyaset-Politika, Dünya. İdeolojiyi Haritalamak, konu üzerinde çalışan kuramcı ve düşünürlerin en İdeolojiyi Haritalamak, kültür k ... Slavoj Žižek - İdeolojiyi Haritalamak - ekitap.site (Arama Motoru) ... . İdeolojiyi Haritalamak, konu üzerinde çalışan kuramcı ve düşünürlerin en İdeolojiyi Haritalamak, kültür kuramının en dinamik alanı haline gelen ideoloji konusunda temel bir başvuru kitabıdır. İdeolojiyi Haritalamak, konu üzerinde çalışan kuramcı ve düşünürlerin en İdeolojiyi Haritalamak, kültür kuramın...