flyfishingwingshootingexpo.com

Kitabü’l-Kesbİslam İktisadında Helal Kazanç

YAYIN TARİHİ 2019-11-08
DOSYA BOYUTU 7,85
ISBN 6058034006
DİL TÜRK
YAZAR el-İmam Muhammed b. Hasan eş-Şeybani
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Kitabü’l-Kesbİslam İktisadında Helal Kazanç PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır el-İmam Muhammed b. Hasan eş-Şeybani. Okumak Kitabü’l-Kesbİslam İktisadında Helal Kazanç çevrimiçi şimdi çok kolay!

İslam entelektüel geleneği içinde Kitâbü’l-Kesb ve benzeri başlıklar altında çok sayıda eser yazılmıştır. Öyle ki onlar bu gelenek içinde “Kesb Literatürü” diye adlandırılabilecek ayrı bir literatür ailesi oluştururlar. Bunlar “kesb”i, yani çalışıp kazanmayı ve hemen hemen her zaman onunla birlikte “infak”ı, yani maişet için harcamayı çeşitli yönleriyle ele alan ilginç eserlerdir. Fakat “kesb”e dair en ünlü eser, Şeybânî’nin (132-189 h./ 749-804 m.) Kitâbü’l-Kesb adlı kitabıdır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki Şeybânî’nin eseri bugün müstakil bir metin hâlinde mevcut olmayıp Serahsî’nin (400-483 h. / 1010-1091 m.) 200 küsur yıl kadar sonra onun üzerine yazdığı şerhin içine karışmış olarak varlığını sürdürmektedir. Bu durumda onun mevcut hâline Şeybânî ve Serahsî ’nin müşterek eseri gözüyle bakılabilir. Kitabü’l-Kesb, “kesb”le ilgili hemen her konuyu içerir: Çalışmanın; önemi, anlamı, fazileti, tevekkül ve dinî hayatla ilişkisi, çeşitleri veya iktisadi faaliyet dalları ve bunlardan hangisinin tercihe şayan olduğu; harcama ve tüketim, israf, gelirin yeniden bölüşümü, işsizlik, iş bölümü, ihtiyaç çeşitleri ve dereceleri, servet biriktirme, fert ve toplum ilişkileri. Özetle bu eser, “kesb”in, çalışıp kazanmanın dinî, ahlaki, hukuki ve iktisadi yönleriyle ele alınıp tartışıldığı çok yönlü bir metindir.Prof. Dr. Sabri Orman

...ar bu gelenek içinde *Kesb Literatürü* diye adlandırılabilecek ... Kitabü"L-Kesb: İslam İktisadında Helal Kazanç ... ... Muhammed eş-Şeybani. Kitap Tanıtımı. İslam entelektu¨el geleneği içinde Kitâbu¨'l-Kesb ve benzeri başlıklar altında çok sayıda eser yazılmıştır. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.16, 2010, s İMAM MUHAMMED EŞ-ŞEYBANÎ NİN KİTABU L-KESB İ VE KAZANÇ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Doç. Kitabu l Kesb. kesb le ilgili hemen her konuyu içerir Çalışmanın önemi. anlamı. fazileti. tevekku l ve din hayatla ilişkisi. çeşitler ... Kitabü'l-Kesb: İslam İktisadında Helal Kazanç - Nobel Kitap ... . anlamı. fazileti. tevekku l ve din hayatla ilişkisi. çeşitleri veya iktisadi faaliyet dalları ve bunlardan hangisinin tercihe şayan olduğu... 13.80 TL. Bu durumda onun mevcut hâline Şeybânî ve Serahsî 'nin muşterek eseri gözuyl...