flyfishingwingshootingexpo.com

Geçmişten Günümüze Kafkasya Mukavemet Hareketleri

YAYIN TARİHİ 2019-10-11
DOSYA BOYUTU 4,54
ISBN 6050318258
DİL TÜRK
YAZAR Seyit Ural
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Geçmişten Günümüze Kafkasya Mukavemet Hareketleri PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Seyit Ural. Okumak Geçmişten Günümüze Kafkasya Mukavemet Hareketleri çevrimiçi şimdi çok kolay!

Judeo-Hristiyan medeniyetinin varisleri olan (Batı) Avrupalıların Rönesans ve Reform hareketleri sonrası başlattıkları coğrafî keşiflerle birlikte Haçlı Seferleri’nin yeni bir versiyonu olan sömürgecilik faaliyetlerine giriştikleri dönemde, Bizans’ın Müslüman Türkler tarafından yıkılmasının ardından Ortodoks Hristiyanlığın hamisi konumuna gelen Ruslar ise bugün Avrasya adı verilen coğrafyada nüfuzlarını giderek artırmaktaydı. Sıcak denizlere açılma stratejisini millî dava haline getiren Rus imparatorluğunun bu kadim hedefine ulaşabilmesi için bertaraf etmesi gereken engellerden biri de, geçit vermez dağlarıyla maruf Kafkas ülkesiydi. Bu nedenle farklı coğrafyalardaki dindaşları, Batılı güçlerin modern Haçlı seferlerine maruz kalan Kafkas halkları da benzer bir kaderi, tarihte Moğol istilasına benzer bir işgal hareketine girişen Rusların eliyle yaşamak durumunda kaldılar. Müslüman (Sünnî) âleminin siyasî otoritesini temsil eden hilafet makamını elinde bulunduran Osmanlı Devleti’nin uzun zamandır gerileme devrinde oluşu ve Hristiyan devletlerle giriştiği savaşlarda yenilerek hâkimiyetinde bulunan toprakların önemli bir kısmını kaybetmesi, özellikle 19. yüzyılda bu coğrafyalarda yaşayan Müslüman halkların kendi ülkelerini sömürgecilerden kurtarmak ve yitirilen İslâmî devlet nizamını yeniden tesis edebilmek için kendi imkânlarıyla mukavemet hareketleri örgütlemelerini mecburî kıldı. Bunların en somut örneklerinden birisi de Kafkasya’da ortaya çıkan direniş hareketleri oldu.

...ns ve Reform hareketleri sonrası başlattıkları coğrafî keşiflerle birlikte Haçlı Seferleri'nin yeni bir versiyonu olan ... Geçmişten Günümüze Kafkasya Mukavemet Hareketleri ... ... Seyit Ural. Judeo-Hristiyan medenlyetinin varisieri olan (Batı) Avrupalıların Rönesans ve Reform hareketleri sonrası başlattıkları coğrafi keşiflerle birlikte Haçlı Seferlerinin yeni bir versiyonu olan... Bunların en somut örneklerinden birisi de Kafkasya'da ortaya çıkan direniş hareketleri oldu. Ürün Sepetinize Eklendi! Geçmişten Günümüze Kafkasya Mukavemet Hareketleri. 20. yüzyılın ortalarından itibaren yak ... Geçmişten Günümüze Kafkasya Mukavemet Hareketleri ... . Ürün Sepetinize Eklendi! Geçmişten Günümüze Kafkasya Mukavemet Hareketleri. 20. yüzyılın ortalarından itibaren yaklaşık yarım asır süren iki kutuplu dünya düzeninde küresel sistemde hakim olan taraflard...