flyfishingwingshootingexpo.com

Timur

YAYIN TARİHİ 2020-03-25
DOSYA BOYUTU 5,74
ISBN 6050693256
DİL TÜRK
YAZAR Harold Lamb
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Timur PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Harold Lamb. Okumak Timur çevrimiçi şimdi çok kolay!

Tarihin gördüğü en büyük askeri ve siyasidehalardan biri olarak kabul edilen Timur,Yıldırım Bayezid'i Ankara Savaşı'nda yenerekOsmanlı Devleti'ni 11 yıllık bir duraklamadönemine sokmuştur. Tarihin gördüğü enbüyük askeri ve siyasi dehalardan biri olarakkabul edilen Timur, sağ ayağı aksak şekildeyürüdüğü için kendisine Farsça Timurlenk,Türkçe olarak ise Aksak Timur denilmekteydi. Timur, İsfahan'da 70 bin kişiyi kılıçtangeçirerek kelleri kule gibi yığmıştır.Bu nedenle ''Kellelerden kule yapanhükümdar'' olarak anılmaktadır.

...ğı aksak kalacak şekilde darbe aldığından dolayı kendisine Aksak Timur anlamına gelen Farsça Timur-i leng, Türkçeleşmiş olarak Timurlenk batılılar tarafından ise Tamerlane denilmekteydi ... Timur Kimdir - Timetürk Biyografi ... . İşte Timur'un biyografisi. Timur 8 Nisan 1336 tarihinde Özbekistan'ın Keş şehrinde dünyaya geldi. Timur aslen Moğol'dur. Moğollar ise Cengiz Han'dan üç kuşak sonra Müslümanlaşıp Türklerle karıştı. Kuruluş Tarihi: 1368 Yıkılış Tarihi: 1507 Kurucusu: Timur Başkenti: Semerkand Dili: Farsça, Çağatay Türkçesi Devlet Başkanı: Emir. Timur'un Ortaya Çıkışı ve Büyük Timur İmparator ... TİMUR - TDV İslâm Ansiklopedisi ... . Kuruluş Tarihi: 1368 Yıkılış Tarihi: 1507 Kurucusu: Timur Başkenti: Semerkand Dili: Farsça, Çağatay Türkçesi Devlet Başkanı: Emir. Timur'un Ortaya Çıkışı ve Büyük Timur İmparatorluğu'nun Kuruluşu. Fars dili ile Amir/Emir, Osmanlı dili ile Aksak Timur, günümüz Orta Asya Türklerinde Timurleng Timur olarak bilinir. Timur öncesinde Türkistan Türkleri göçebeydi. Timur, Mâverâünnehr'i şehirleştirdi. Timur; Timurlu Devleti'nin kurucusudur. (Sebz 1336-Otrar 1405). Babasının yerine kabilesinin başına geçti. Tuğluk Timur Maveraünnehr'e girince Maveraünnehr'in yönetimini kendisine bıraktı. TİMUR İMPARATORLUĞU (1370-1507). Timur Devleti, Moğol İmparatorluğundan sonra, Orta Asya ve Ortadoğu'da kurulmuş en büyük Türk devletidir. Bu büyük devletin kurucusu Timur'dur. TÎMÛR HAN; Türk-İslâm dünyâsının büyük hükümdarlarından. Târihin en büyük cihangirlerinden biridir. Babası Moğol Barlas Aşireti reislerinden Emir Turgaya, annesi Tigin Hatundur. Timur, o sırada 25 yaşlarında idi. Cesur, zeki, bilgili bir Türk asilzadesi olan Timur, siyasî ve askerî dehasını gösterecek her fırsattan yararlanacak, kısa zamanda yükselecek ve cihangir olacaktı. ...en büyük askeri ve siyasi dehalardan biri olarak kabul edilen Timur, sağ ayağı aksak kalacak şekilde darbe aldığından dolayı kendisine Farsça Timurlenk, Türkçe olarak ise Aksak Timur denilmekteydi. Timur böyle bir ortamda büyüdü. Girdiği bir çatışmada bacağından yara aldı ve bacağı aksamaya başladı. Bunun üzerine Tuğluk Timur Keş kentinin yönetimini Timur'a bırakmıştır. Keş şehri ve çevresi Tuğluk Timur tarafından Timur'a verildi. Bir süre sonra Tuğluk Timur, oğlu İlyas Hoca'yı Maveraünnehir'e han atayınca, Timur'u da onun emrine ve...