flyfishingwingshootingexpo.com

Türk Dil Bilgisi

YAYIN TARİHİ 2019-10-03
DOSYA BOYUTU 8,75
ISBN 9754515817
DİL TÜRK
YAZAR Prof. Dr. Muharrem Ergin
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Türk Dil Bilgisi PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Prof. Dr. Muharrem Ergin. Okumak Türk Dil Bilgisi çevrimiçi şimdi çok kolay!

Bu kitap İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde okutulan Türk dil bilgisi derslerini içine almaktadır. İlk baskısı 1958’de yapılmıştı. İkinci baskısı 1962’de İstanbul’da, üçüncü baskısı 1967’de Sofya’da yapılmıştır. Dördüncü baskıda eser yeniden gözden geçirilmiş ve genişletilmiştir. Bu gramer umumî Türk dilinin grameri değil, Batı Türkçesinin grameridir.Bu kitapta Batı Türkçesinin grameri verilirken Türkçe oldukça yeni bir gramer şeması içinde incelenmiştir. Bu şemanın dayandığı esasları şu iki nokta etrafında toplayabiliriz: Türkçeyi çok defa olduğu gibi doğu veya batı gramerleri çerçevesi içinde değil, kendi bünyesine göre ele almak; Türkçenin geniş ve dağınık gibi görünen gramer şekillerini bir sisteme bağlamak. Türkçeye kendi bünyesi içinde yanaşmak ve Türkçenin yapısının gerçek sistemini yakalamak şeklinde hülâsa edebileceğimiz bu iki esasa bir yandan umumî gramer mefhumlarının dışına çıkmamak, öte yandan fazla zorlamaya kaçmamak şartıyla mümkün olduğu kadar bağlı kalınmağa çalışılmış, böylece teklif ettiğimiz şema ortaya çıkmıştır.Üniversite seviyesinde okutulan bir gramerin pratik gramer olmayacağı tabiîdir. Onun için bu kitapta da gramer şekilleri klişeler, ezberlenecek kalıplar şeklinde verilip geçilmemiş, Türkçenin problemlerine göre ele alınarak çeşitli yönlerden etraflıca incelenmiş, münakaşa süzgecinden geçirilmiştir. Eserin üslûbu gibi, büyük ve göz alıcı başlıklardan, klişe ve cetvel hâlindeki tertiplerden uzak şekli de bundan ileri gelmekte ve ezber yerine muhakemeye dayanan bir dil bilgisi öğretimi hedefini gütmektedir. 

...si: Yüklem, virgül, sıfat… ¾ Coğrafya: Dağ, enlem, ekvator… ¾ Edebiyat: Roman, uyak, dize… ¾ Türk Dil Kurumu ¾ Ihlamurdere Caddesi ¾ Avrupa ¾ Çengelköy ... TÜRK DİLBİLGİSİ ve KURALLARI | Forum ... . "modern türk dil bilgisi çalışmalarının kapsamlı ilk örneği" alt başlığı ile kabalcı yayınevi'nden çıkan jean deny çalışması. kitabın tanıtım metni şöyle İlk devreleri karanlık olmakla birlikte elde bulunan vesikalar ve Çin kaynaklarının verdiği bilgiler, Türk dilinin geçmişinin, tarih öncesine gittiğini göstermektedir. kesin bilgi bulunmamakta ve Türk dilinin bu devreleri karanlık kalmaktadır. Türk dilinin ilk grameri olarak Divânu Lûgati't-Türk kabul edilmektedir. Her ne kadar ... Türkçe Konu Anlatımları | Türkçe Konuları | DilBilgisi.net ... . kesin bilgi bulunmamakta ve Türk dilinin bu devreleri karanlık kalmaktadır. Türk dilinin ilk grameri olarak Divânu Lûgati't-Türk kabul edilmektedir. Her ne kadar bu eser lügat adını taşımakta ise de Türk lehçelerinin dil bilgisi hususunda çok kıymetli kayıtlar yapmıştır. Dil Bilgisi Metin İncelemeleri. Yazılı Soruları. Türkçe Dersi Slaytlar. Dil Bilgisi Metin İncelemeleri. Sözcükte Anlam. Dil ve Anlatım. Dilbilgisi. Türkçe Dilbilgisi Konu 4 ana bölümde ve belirtilen alt başlıklarda incelenecektir. 2. BÖLÜM: YAZIM KURALLARI SÖZCÜĞÜN YAPISI - Ses Bilgisi (Fonetik) - Ünlüler 1) Dilin durumuna göre Büyük... Daha fazla bilgi için 👉http://tongucakademi.com/UyelikPaketleri. Tonguç Akademi kitaplarını buradan satın alabilirsin 👉 https://tongucmagaza.com/. Türk Dil Bilgisi en uygun fiyat, hızlı kargo ve kapıda ödeme seçenekleriyle bkmkitap.com'da. Gelince Haber Ver. Alışveriş Listeme Ekle. Türk Dil Bilgisi Hakkında Bilgiler. ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Konu Anlatımları. PDF Dosyaları. Paragraf Soru Tipleri ve Pratik Çözüm Yöntemleri. Dil Bilgisi Kısa Genel Tekrar Notları. Türk dil bilgisi'nin kaynakları. 1)Aksan Doğan, Anlambilimi ve Türk...