flyfishingwingshootingexpo.com

Vezir Nizamülmülk

YAYIN TARİHİ 2019-05-02
DOSYA BOYUTU 8,16
ISBN 6058198050
DİL TÜRK
YAZAR Mürsel Gündoğdu
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Vezir Nizamülmülk PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Mürsel Gündoğdu. Okumak Vezir Nizamülmülk çevrimiçi şimdi çok kolay!

Büyük Selçuklu’nun yüreği cihan hâkimiyeti mefkûresine henüz mayalanıyordu. İslam dünyasının merkezinde siyasi ve içtimai birlik sağlanmaya çalışılıyordu. Bakışlarını doğuya ve batıya çevirmiş çift başlı kartalın ülkesinde büyük bir medeniyetin müjdesi yankılanıyor, yeni bir çağın yolları döşeniyordu.Zaman dardı ve bu büyük idealin önüne dizilmiş sıra sıra maniler vardı. Selçuklu Sultanlarının güçlü iradelerini sahaya yansıtacak ve ufuklarına saplanan engelleri ortadan kaldıracak icracı bir bilgeye ihtiyaç duyulduğu anda tarih sahnesindeki yerini aldı Vezir Nizamülmülk. O, yirmi dokuz yıllık vezirliği süresince devlet tecrübesi, bilgisi, teşkilatçılığı, yeniden yapılandırmacılığı ve Allah vergisi yetenekleriyle sadece Türk tarihine değil cihan tarihine de damgasını vurmayı başardı.Mezhep çatışmalarını ortadan kaldırarak sosyal barışı sağladıktan sonra sürgüne gönderilen ilim adamlarına itibarlarını iade etmekle kalmayıp stratejik vilayetlere medreseler kurarak ilmin bu topraklarda yeniden filizlenmesinin önünü açtı. Devlet teşkilatında yaptığı köklü yenilikler, toprak reformuyla ikame ettiği yerinden yönetim anlayışı, medrese plan ve müfredatları, ilim adamlarına sağladığı güçlü imkânlar, halifelerle sultanlar arasında sağladığı denge ile devlete yönelen iç ve dış tehditlerle yaptığı çetin mücadelesi günümüzü de aydınlatmaya devam ediyor. Onun özellikle ayrılıkçı Batıni- Haşhaşi hareketin lideri Hasan Sabbah’ın devleti ele geçirip içerden çökertmeye yönelik sinsi planlarıyla ilgili mücadelesi günümüzde hala sıcaklığını korumaktadır.Mürsel GÜNDOĞDU’nun güçlü kaleminden Vezir Nizamülmülk romanını okurken medeniyetimizin derin kökleriyle yüzleşecek ve tarihin tekerrür edişine hayretler içinde tanıklık edeceksiniz.

...parslan ve oğlu Melikşah'ın veziri olup büyük bir devlet adamıdır ... Nizamülmülk Kimdir? ... . Asıl adı Hâce Kıvâmüddîn Ebû Ali Hasan bin Ali'dir. Selçuklu Devleti'nin ünlü veziri Nizamülmülk, 14 Ekim 1092 tarihinde Hasan Sabbah'ın kurucusu olduğu Haşhaşi tarikatının bir üyesi tarafından sırtından hançerlenerek öldürülmüştür. Mütefekkir, devlet adamı, vezir-i âzam (D. 10 Nisan 1018, Tus / Horasan - Ö. 14 Ekim 1092, Nihavend). Nizamülmülk; devletin düzeni, düzenleyici ... Nizâmülmülk - Vikipedi ... . 14 Ekim 1092, Nihavend). Nizamülmülk; devletin düzeni, düzenleyicisi anlamındadır. Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün hayatı ve eserleri hakkında araştırma. Nizamülmülk de 1018 - 1092 yılları arasında yaşamış ve Selçuklu Devleti'nin vezirliğini yapmış bir siyaset adamıdır. Nizamülmülk hayatı, biyografisi, dönemi, Hasan bin Ali Nizamülmülk eserleri hakkında bilgi. Nizamülmülk; Hasan bin Ali Selçuklu veziridir. (Tus/Horasan 1018-Nihavend 1092). Bir rivayete göre, görevinin erken döneminde fakir ve kimsesiz bir kadın, vezir Nizamülmülk'en bir müşkilinin halledilmesi için yardım istemiş. Nizamülmülk de durup onunla konuşmaya başlamış. Nizamülmülk hakkında bilgi. Nizamülmülk 1018 - o. 14 Ekim 1092 tarihleri arasında yaşamış Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri ve Siyasetname adlı öğütler kitabı yazan Fars devlet adamı ve siyaset bilimcisidir. NİZAMÜLMÜLK. (D.H.21 408-M.1018 Horasan Tûs - V.H. 485-M.1092.Nihavent-İsfahan). Büyük Selçuklu veziri, Ortaçağ İslâm dünyasının en başarılı devlet adamlarından âlim, şehit. Asıl adı, İbû Ali Hasan olan Nizamülmülk, Doğu tarihinin yazdığı en büyük devlet adamlar...