flyfishingwingshootingexpo.com

Metalib ve MezahibMaba'de't-Tabi'a ve Felsefe-i İlahiye

YAYIN TARİHİ 2019-09-23
DOSYA BOYUTU 6,82
ISBN 9755749167
DİL TÜRK
YAZAR Gabriel Seailles
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Metalib ve MezahibMaba'de't-Tabi'a ve Felsefe-i İlahiye PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Gabriel Seailles. Okumak Metalib ve MezahibMaba'de't-Tabi'a ve Felsefe-i İlahiye çevrimiçi şimdi çok kolay!

Elinizdeki eser, Fransız felsefe tarihçileri Paul Janet ve Gabriel Séailles’ın beraber hazırladıkları Histoire de la philosophie: Les problèmes et les écoles isimli felsefe tarihinin metafizik ve ilahiyat kısımlarının tercümesidir. Büyük İslâm âlimi Elmalılı M. Hamdi Yazır, bu eseri Türk okur-yazarlarının ve bilhassa da İslâm âlimlerinin Batı düşüncesine âşina olmalarını sağlamak amacıyla ve Allah rızası için tercüme ettiğini ifade ediyor. Elmalılı’nın kitabın başına eklediği zengin muhtevalı “Dibace” kısmı ile metin içerisine ilâve ettiği dipnotlar kitabın kıymetini kat kat artıran unsurlardır. Başlı başına bir eser kıymetini hâiz olan Dîbace’de, kitapta tartışılan meseleleri Müslüman filozof ve kelamcıların fikirleriyle mukayese etmiş, İslâm düşüncesinin ve güncel fikrî meselelerin değerlendirmesini yapmış, din felsefesinin Tanrı ispatı, akıl-vahiy ilişkisi, nübüvvet meselesi gibi belli başlı sorunlarını vukufiyetle tartışmıştır. Felsefenin İslâm’dan başka din mensuplarına haram olduğu düşüncesi onun dikkat çekici görüşleri arasındadır.Metne eklediği dipnotlarda da İslâm düşüncesiyle Batı düşüncesi arasında mukayeseler yapmakta ve kısmî bir İslâm düşüncesi tarihi telif etmektedir. Metâlib ve Mezâhib ilk defa aslına uygun biçimde latinize edilmiş, Fransızca aslıyla mukabele edilmiş ve gerekli notlar ile felsefe lügatçesi eklenmiş halde neşrediliyor.

...yor. 25.20 TL. ...tarihi telif etmektedir ... Metalib ve Mezahib - Gabriel Seailles ... .Metâlib ve Mezâhib ilk defa aslına uygun biçimde latinize edilmiş, Fransızca aslıyla mukabele edilmiş vegerekli notlar ile felsefe lügatçesi eklenmiş halde neşrediliyor. 22.75 TL. ...tarihi telif etmektedir.Metâlib ve Mezâhib ilk defa aslına uygun biçimde latinize edilmiş, Fransızca aslıyla mukabele edilmiş vegerekli notlar ile felsefe lügatçesi eklenmiş halde neşrediliyor. ...hazırladıkları Histoire de la phi ... Metalib ve Mezahib: Maba'd Et-Tabiiye ve Felsefe-i İlahiye ... . ...hazırladıkları Histoire de la philosophie: Les problèmes et les écoles isimli felsefe tarihinin metafizik ve ilahiyat kısımlarının tercümesidir. Metalib ve Mezahib Maba`de`t-Tabi`a ve Felsefe-i İlahiye....