flyfishingwingshootingexpo.com

Sosyal PoltikaTeori, Politika ve Uygulamalar

YAYIN TARİHİ 2020-01-29
DOSYA BOYUTU 12,5
ISBN 6057858207
DİL TÜRK
YAZAR Abdulkadir Develi
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Sosyal PoltikaTeori, Politika ve Uygulamalar PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Abdulkadir Develi. Okumak Sosyal PoltikaTeori, Politika ve Uygulamalar çevrimiçi şimdi çok kolay!

Küreselleşme ile birlikte gelir dağılımındaki adaletsizliğin, işsizliğin ve yoksulluğun artması sosyal ve ekonomik açıdan derinleşen bir sorun haline gelmiştir. Sosyalpolitika kapsamında, toplumun bütününe yönelik olarak sosyal koruma sağlama amacıyla gerçekleştirilen sosyal yardım, sosyal hizmet ve sosyal güvenlik uygulamaları hemen hemen her ülkede karşımıza çıkmaktadır.Sosyal politikanın söz konusu sorunlara yönelik bir çözüm arayışı, gündelik hayatın her alanında yer almaktadır. Başta sosyal yardımlar olmak üzere eğitim, sağlık, istihdam ve barınmaya yönelik olarak uygulanan tüm sosyal politikalar, bireylerin insan onuruna yaraşır şekilde hayatlarını sürdürebilmelerini hedeflemektedir. Sosyal politikalar aracılığıyla tesis edilen daha adil bir gelir dağılımı, değişen koşullara bireylerin ve toplumların daha hızlı ayak uydurmasını sağlamaya yönelik uygulamaları içermektedir.Sosyal politikanın güncel konjonktürdeki önemine binaen Sosyal Politika isimli bu eser, farklı dallarda uzmanlaşmış birçok akademisyenin katkılarıyla hazırlanmıştır. Çalışma kapsamındaki bölümlerin olabildiğince güncel olmasına ve sadeliğine özen gösterilerek, akademik bir dille ele alınmaya çalışılmıştır.Sosyal politika konu başlıklarından birçoğunu kapsamı içine alan ve literatürdeki büyük bir eksikliği kapatan ve özgün bir çalışma niteliği taşıyan bu eserde, temel sosyal politika konularına ve sorunlarına betimsel ve eleştirel bir bakış açısı sunmaktadır.Bu kitap, sosyal politika alanının multidisipliner bir bilim dalı olması sebebiyle; çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, iktisat, sosyoloji ve sosyal hizmet gibi birçok alanda öğrencilerin, akademisyenlerin ve sosyal politika uygulayıcılarının yararlanabileceği temel bir kaynak haline gelmiş ve siz değerli okuyucuların beğenisine sunulmuştur. İÇİNDEKİLERSosyal Politikaya Giriş: Tarihsel ve Eleştirel Bir ÇerçeveDoç. Dr. Emrah AKBAŞ Refah Devletinin Doğuşu ve GelişimiDr. Sema BÖLÜKBAŞ Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet İlişkisiDr. Öğretim Üyesi Dilara Ustabaşı GÜNDÜZ Gelir Dağılımı ve Sosyal YardımlarProf. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL & Arş. Gör. Esat İPEK Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardımlar ve Hedefleme MekanizmalarıProf. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL & Arş. Gör. Didem KOCA Sosyal Politika ve İstihdamProf. Dr. Tekin AKGEYİK Sosyal Politika ve KadınDoç. Dr. Hatice ALTUNOK Sosyal Politika ve GöçDr. Öğr. Üyesi Ali Zafer SAĞIROĞLU Kentleşme ve Sosyal PolitikaDoç. Dr. Abdülkadir DEVELİ & Emirhan EMİROĞLU Uluslararası Sosyal PolitikaDoç. Dr. Abdülkadir DEVELİ & Esma Seda KAVALALI Güncel Bir Sosyal Politika Problemi: Endüstri 4.0 ve İşgücü Beceri İhtiyaçlarında DönüşümlerDr. Öğr. Üyesi Volkan IŞIK 

...inden birisi de ortaya koyduğu politika ve uygulamalarla mevcut hukuki düzenin devamını sağlamaktır ... Para Teori - Politika - Uygulama ... . Hukuk. Mühendislik, Teknik. Sosyal Bilimler. Fen Bilimleri. Sınavlara Hazırlık. Tüm Kategoriler ». Ana Sayfa Para Teori - Politika - Uygulama. ×. - Sosyal Politika, sosyal nitelikli politikaları konu alır. kesiminin iş ilişkileri ve yaşamında korunmasını öngören ilkeler, kamusal kararlar ve uygulamalar çerçevesinde algılanmıştır. Türkiye'deki sosyal politika sorunlarına çözüm önerileri getirmiştir. Eğitim parasız olmalı v ... SOSYAL POLİTİKA Teori, Politika ve Uygulamalar | AVESİS ... . Türkiye'deki sosyal politika sorunlarına çözüm önerileri getirmiştir. Eğitim parasız olmalı ve bedava öğle yemeği gibi uygulamalar eğitim sitemine olumlu katkı yapacaktır. Sosyoloji insan davranış ve ilişkilerin ele alan bilim dalıdır. Sosyal Politika ve Hukuk İktisad teorisinin bir restorasyonu ve aslına dönüş hareketi olarak görülür. Dersler - AKTS Kredileri. Sosyal Politika Teori ve Uygulamaları. 3. 1. Sosyal hizmet alanında temel ve güncel kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olma. Söz konusu politika tercihleri, ülkelerin iktisadi, sosyal ve siyasi koşulları ile öncelikli Çerçevesinde Kamu Alımları: Teori ve Uygulama Örnekleri 147 getiri sağlamamaktadır. Sosyal politika ile diğer sosyal bilimler arasındaki sınırlar. II Dünya savaşından sonra uygulama alanı bulmuşturNeo Liberalizm : • İktisad teorisinin bir... SOSYAL POLİTİKA TEORİ POLİTİKA VE UYGULAMALAR kitabı hakkında bilgileri içeren kitap satış sayfası. ERDAL TANAS KARAGÖL kitapları ve UMUTTEPE 2019 baskısı... · Sosyal Siyaset Teorileri. · Sosyal Risklere Karşı Tedbirler ve Politikalar (Koruyucu Sosyal Politika, Çevre Politikası; Koruyucu Hekimlik). SOSYAL POLiTiKA KAVRAMLARI SÖZLÜĞÜ. ~SÜRÜM 1~ Aralık 2012. ulaşılması an-cak doğru kavramlar kullanılarak gerçekleştirilen planlama ve uygulama süreçleri ile... ...bu kesimler, bazı özel uygulamalar ve politikalar ile korunma altına...