flyfishingwingshootingexpo.com

Medaricu's Salikin / Kur'ani Tasavvufun Esasları (3 Cilt Takım)

YAYIN TARİHİ 2019-09-25
DOSYA BOYUTU 4,68
ISBN 9755749198
DİL TÜRK
YAZAR İbn Kayyım El-Cevziyye
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Medaricu's Salikin / Kur'ani Tasavvufun Esasları (3 Cilt Takım) PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır İbn Kayyım El-Cevziyye. Okumak Medaricu's Salikin / Kur'ani Tasavvufun Esasları (3 Cilt Takım) çevrimiçi şimdi çok kolay!

İbn Kayyım el-Cevziyye’nin Medâricu’s-sâlikîn beyne menâzili iyyâke na‘budu ve iyyâke nestaîn adlı bu eseri, inanç meselelerini inceleyen bir kitaptır. Burada şunu belirtmemiz uygun olur ki, günümüzde akîde dinin temel rüknü olmasına rağmen Müslümanların kalbinden silinmeye yüz tutmuştur. İşte bu kitapta, İbn Kayyım el-Cevziyye, Kur’ân’a dayanarak imanın gerçek manalarını ve ibâdetin sağlam esaslarını açıklamaktadır. Zaten kitabın konusu da Kur’ân ayetleri çevresinde dönüp dolaşır. Medâricu’s-Sâlikîn adını verdiği bu kitabını üç ciltte son derece nefis ve açık bir üslûpla kaleme almıştır. “Yalnız sana ibâdet eder ve yalnız senden yardım dileriz.” ayetini birtakım mertebelere ayırmış ve her bir mertebeyi izah ve tarif etmiştir. Muhabbet, havf, recâ, himmet... menzilleri gibi. Ayrıca İbn Kayyım, her bir mertebenin derecesini ve her mertebenin kendi içerisinde ihtivâ ettiği türleri de açıklamıştır. Aynı şekilde sahih akîdeyi destekleyen konular ve kıymetli açıklamaları da buna ilâve etmiştir. Yine İbn Kayyım kitabını gerekli bazı nükte ve hikmetli sözlerle de süslemiş, inanç ile ilgili olarak gerekli gördüğü yerlerde görüş ve fikirlerini de belirtmiştir. Eser bu yönleriyle Kur’an ve sünnete dayalı tasavvufun nasıl olması gerektiğini ortaya koymuştur, diyebiliriz.

...önüp dolaşır. 9789755749198 Medaricus Salikin 1-2-3 (3 Kitap Takım) Kur'anı Tasavvufun Esasları Medaricu's Salık'ın, Kur'an'ı Tasavvufun Esasları 3 cilt takım kitabı hakkında bilgileri içeren kitap satış sayfası ... Medaricu's Salikin / Kur'ani Tasavvufun Esasları (3 Cilt Takım) ... . İbn Kayyım El-Cevziyye. İbn Kayyım el-Cevziyye'nin Medâricu's-sâlikîn beyne menâzili iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn adlı bu eseri, inanç meselelerini inceleyen bir kitaptır. Ürünü satın almadan evvel ürünü satan satıcı ile teyit etmenizi öneririz. Medaricu's Salikin / Kur'ani Tasavvufun Esasları (3 Cilt Takım). İbn Kayyım El-Cevziyye / İnsan Yayınları. Daha çok tasavvufa dışarı ... Medaricus Salikin 1-2-3 (3 Kitap Takım) | benlikitap.com ... . Ürünü satın almadan evvel ürünü satan satıcı ile teyit etmenizi öneririz. Medaricu's Salikin / Kur'ani Tasavvufun Esasları (3 Cilt Takım). İbn Kayyım El-Cevziyye / İnsan Yayınları. Daha çok tasavvufa dışarıdan bir kriter yani tasavvufa tasavvuf dışından bir sınır getirme onu Kur'ani kıstaslara dayandırma çabasını dile getiren Selefi bir tasavvuf...