flyfishingwingshootingexpo.com

Osmanlı Sarayının Son GünleriAnkara Da Milli Mücadele İstanbul Da Son Saltanat Kayığı

YAYIN TARİHİ 2019-04-25
DOSYA BOYUTU 10,24
ISBN 6052493250
DİL TÜRK
YAZAR Mustafa Yaşar Özoylumlu
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Osmanlı Sarayının Son GünleriAnkara Da Milli Mücadele İstanbul Da Son Saltanat Kayığı PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Mustafa Yaşar Özoylumlu. Okumak Osmanlı Sarayının Son GünleriAnkara Da Milli Mücadele İstanbul Da Son Saltanat Kayığı çevrimiçi şimdi çok kolay!

Saltanatı kaldırmak için ilk fırsat Lozan Konferansı’na resmi davet gelmeden hemen önce Sadrazam Tevfik imzasıyla Mustafa Kemal Paşa’ya gönderilen telgrafta ortaya çıkmıştır; “Artık her iş tamamlandı; zafer temin edildi, eski vaziyet avdet etmelidir, padişah ve onun meşru hükümeti İstanbul’da olduğuna göre Ankara’daki teşkilatın ve hükümetin dağılması ve İstanbul’a bağlanması gerektir.” Bu hususta birkaç noktayı belirtmek gerekir. İstanbul hükümeti, bu telgrafta hâkimiyetin meşruiyeti konusunu hâlâ eski dayanaklarla açıkladığını göstermiştir. Milli hâkimiyetin ne demek olduğunun kesinlikle anlaşılamadığı görülmektedir. Bundan başka İstanbul hükümetinin, Ankara’ya karşı böyle bir yaklaşımla hareket etmesi; kurtuluş savaşı sonrası Ankara’sının alacağı radikal kararları da pekâlâ tahmin etmesinden ileri gelmektedir. Çünkü İstanbul hükümeti, milli hâkimiyet meşruiyetini bilmese de; savaşı kazanmış bir gazi meclisin aynı zamanda pekâlâ bir ihtilal meclisi hüviyetine de bürünebileceğini bilmektedir. “Büyük Millet Meclisi” tabirinin kendisi bile kurucu meclis niteliği barındırmakta ve meclis elde ettiği iktidarı eski sembol ve hâkimiyet düsturlarına bırakmaya niyetli olmayacaktır. Esasen saltanat ve hâkimiyet anlayışı ile ilgili en açıklayıcı tanımlamayı yine bir ihtilalci edası içerisinde Mustafa Kemal yapacaktır..

.... 9786052493250. 774642. Osmanlı Sarayının Son Günleri Ankara'da Milli Mücadele İstanbul'da Son Saltanak Kayığı ... Osmanlı Sarayının Son Günleri Ankara Da Milli Mücadele İstanbul... ... . Milli hakimiyetin ne demek olduğunun kesinlikle anlaşılamadığı görülmektedir. Osmanlı Sarayının Son Günleri. Ankara'da Milli Mücadele İstanbul'da Son Saltanak Kayığı. Milli hakimiyetin ne demek olduğunun kesinlikle anlaşılamadığı görülmektedir. Milli Mücadele'de TBMM Hükümeti ile Osmanlı Saray Hükümeti arasında iki yıl devam eden bir egemenlik savaşı yaşandı. Sonunda "saray" kaybetti, "meclis" kazandı. Osmanlı Sarayının Son Günleri Ankara da Milli Mücadele İstanbul da ... Dorlion Yayınevi Osmanlı Sarayının Son Günleri & Ankara Da Milli... ... . Sonunda "saray" kaybetti, "meclis" kazandı. Osmanlı Sarayının Son Günleri Ankara da Milli Mücadele İstanbul da Son Saltanat Kayığı. Osmanlı Sarayının Son Günleri Ankara'da Milli Mücadele İstanbul'da Son Saltanak Kayığı. Milli hakimiyetin ne demek olduğunun kesinlikle anlaşılamadığı görülmektedir. Osmanlı Sarayının Son Günleri Ankara Da Milli Mücadele İstanbul Da Son Saltanat Kayığı. Milli hâkimiyetin ne demek olduğunun kesinlikle anlaşılamadığı görülmektedir. 9786052493250. 643577. Osmanlı Sarayının Son Günleri Ankara'da Milli Mücadele İstanbul'da Son Saltanak Kayığı. Milli hakimiyetin ne demek olduğunun kesinlikle anlaşılamadığı görülmektedir. Osmanlı Sarayının Son Günleri Saltanatı kaldırmak için ilk Son GünleriAnkara'da Milli Mücadele İstanbul'da Son Saltanak Kayığı. onun meşru hükümeti İstanbul'da olduğuna göre Ankara'daki... İstanbulun fethinden sonra Boğaziçi ve Marmara sularında Osmanlı hükümdarlarının bindikleri tenezzüh teknelerine (saltanat kayığı) denilmişti. Osmanlı Sarayının Son Günleri Ankara'da Milli Mücadele İstanbul'da Son Saltanak Kayığı. Milli hakimiyetin ne demek olduğunun kesinlikle anlaşılamadığı görülmektedir. 9786052493250. 628849. Osmanlı Sarayının Son Günleri Ankara'da Milli Mücadele İstanbul'da Son Saltanak Kayığı. Milli hakimiyetin ne demek olduğunun kesinlikle anlaşılamadığı görülmektedir. Osmanlı Sarayının Son Günleri Ankara'da Milli Mücadele İstanbul'da Son Saltanak Kayığı. Milli hakimiyetin ne demek olduğunun kesinlikle anlaşılamadığı görülmektedir....