flyfishingwingshootingexpo.com

Tecrid-i SarihSahih-i Buhari Muhtasarı (4 Cilt Kutu)

YAYIN TARİHİ 2019-11-05
DOSYA BOYUTU 12,22
ISBN 6057916259
DİL TÜRK
YAZAR İmam-ı Buhari
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Tecrid-i SarihSahih-i Buhari Muhtasarı (4 Cilt Kutu) PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır İmam-ı Buhari. Okumak Tecrid-i SarihSahih-i Buhari Muhtasarı (4 Cilt Kutu) çevrimiçi şimdi çok kolay!

Buhârî, halk arasında Sahîh-i Buhârî diye şöhret bulan el-Cami'u's-Sahih adlı eseri 600.000 kadar hadis arasından seçerek 16 yılda meydana getirdiğini, her bir hadisi (veya babı) yazmadan önce mutlaka boy abdesti alarak iki rekât namaz kıldığını söylemiştir. Eserini tamamladıktan sonra onu devrin en büyük hadis otoriteleri olan Ahmed b. Hanbel, Yahya b. Main ve Ali b. el-Medini'ye göstermiştir. Bu âlimlerin hepsi es-Sahih'i beğenmiş, dört hadis hariç içindekilerin sahih olduğuna şehadet etmiştir. Ukayli bu dört hadis hakkında; ‘Son söz Buhârî'nindir. Onlar da sahihtir.’ Demiştir. Buhârî, el-Cami'u's-Sahih'te bir hadisi çeşitli yerlerde değişik isnadlarla tekrar ettiğinden, eserdeki hadislerin yerlerinin eksiksiz tesbit edilmesi kolay olmadığı gibi sahabe ve tâbiin sözleri hariç muallak, mütabi' ve mükerrerlerle birlikte kitapta 9082 rivayetin ve 25.000'den fazla isnad zincirinin bulunması eserden yararlanmayı güçleştirmektedir. Bu güçlüğü gidermek amacıyla erken dönemlerden itibaren muhtelif çalışmalar yapılmış, bunlardan bazılarında tekrarlar ve isnadlar gibi sadece hadis uzmanlarını ilgilendiren hususlar ayıklanmıştır. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de Zebidî’nin et-Tecridü’s-Sarih’i, Sahîh-î Buhârî’nin en meşhur muhtasarlarındandır. 

...i bu dört hadis hakkında; 'Son söz Buhârî'nindir ... Tecrid-i Sarih Açıklamalı Sahih-i Buhari Muhtasarı (4 Cilt Takım) ... . Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de Zebidî'nin et-Tecridü's-Sarih'i, Sahîh-î Buhârî'nin en meşhur muhtasarlarındandır. 157.50 TL. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de Zebidî'nin et-Tecridü's-Sarih'i, Sahîh-î Buhârî'nin en meşhur muhtasarlarındandır. Ukayli bu dört hadis hakkında; 'Son söz Buhârînindir. Onlar da sahihtir.' Demiştir. https://www.kitapsit ... Tecrid-i Sarih Sahih-i Buhari Muhtasarı (4 Cilt Kutu) ... . Onlar da sahihtir.' Demiştir. https://www.kitapsitesi.com/urun/tecrid-i-sarih-aciklamali-sahih-i-buhari-muhtasari-4-cilt-takim. 49.50 TL. Hadisi Şerifleri toplayan kitaplar arasında en büyük şöhrete kavuşan eser ise İmam Buharinin SAHİHİ BUHARİ isimli eseridir. 225 TL. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de Zebidî'nin et-Tecridü's-Sarih'i, Sahîh-î Buhârî'nin en meşhur muhtasarlarındandır. ...Ahmed Naim ve Kamil Miras tarafından Türkçe'ye hediye edilmiş ve Diyanet İşleri Başkanlığınca "Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi" ismiyle 13 cilt olarak neşredilmiştir. ...kitaptan alıntılar ve sözleri, kitabı okuyanlar ve Sahih-i Buhari / Muhtasarı Tecrid-i Sarih kitabına benzeyen kitaplar. Kitabın basım bilgileri. Adı: Sahih-i Buhari / Muhtasarı Tecrid-i Sarih. Yazar...