flyfishingwingshootingexpo.com

İsm-i Azam

YAYIN TARİHİ 2019-10-17
DOSYA BOYUTU 5,43
ISBN 6057674159
DİL TÜRK
YAZAR Necmettin Şahinler
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin İsm-i Azam PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Necmettin Şahinler. Okumak İsm-i Azam çevrimiçi şimdi çok kolay!

Tarih boyunca insanlar, kendilerini ve çevrelerini değiştirecek/dönüştürecek “tasarruf edici” bir gücün/kudretin ellerinde olmasını çok arzu etmişlerdir. Kendisine dokunanı altın’a dönüştürdüğüne inanılan “Filozof Taşı” yani “Kibrît-i Ahmer” adlı efsânevî madde/taş bunlardan biridir. “Mühr-i Süleymân” yani Hz. Süleymân’ın parmağında taşıdığı yüzüğü de böyledir. “Kibrît-i Ahmer” ve “Mühr-i Süleymân”ın yanında bir başka aranan güç de “İsm-i Âzam”dır. Hz. Peygamber “İsm-i Âzam, Allah’ın isimlerinden birisidir ve bu isimle yapılan duâlar mutlak kabul edilir” buyurmuştur. Düşünüldüğünde “Kibrît-i Ahmer” de, “Mühr-i Süleymân” da, “İsm-i Âzam” da birbirleriyle örtüşen kavramlardır; üçünün de ortak noktası insanın var olanı değiştirme ve dönüştürme gücünü/kudretini/irâdesini elinde tutma, kontrol etme isteği veya tutkusudur. Aslında Allah’a nisbet edildiğinde Allah’ın bütün isimleri -aralarında bir fark gözetmeksizin- büyüktür. Bütün isimler, Allah’ın farklı bir vechesinin/fiilinin tecellîsidir ve hepsi tek bir hakîkate işaret etmektedir. Âlem, Allah’ın isimlerinin birer tecellîsinden meydana gelmiştir ve tüm bu isimler varlığın varoluşunun temelidir. Bütün isimlerin toplamı ise sadece insanın içinde potansiyel olarak vardır ve bu anlamda insan yeryüzünde Allah’ı gösteren en güzel/kemâl aynadır. Allah’ın en güzel/yüce/büyük ismi genelde insan, özelde ise Hz. Peygamber’dir. “En Büyük İsim” adlı bu çalışmanın “İsm-i Âzam”ı arayanlara hikmetli kapılar açmasını tüm isimlerin tek müsemmâsı olan Allah’tan niyâz ediyorum.Oldu Rûh’um ilm-i simyânla muammer,Kıldın fakîri Yâ Hayy, “Kibrît-i Ahmer.Ganiyy-i Muhtefî

... lem yûled ve lem yekun lehu küfüven Ahad ... İsmi Azam Duaları - İlahirahmet İslami Dua Sitesi ... . İsmi Azam'ın değişik sözler olabileceğine dair farklı rivayetler için şu kaynaklara bakılabilir(54). "Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var" buyruğu ve "Dua ibadetin özüdür" prensibi gereğince ismi azam duası da büyük öneme sahiptir. Haberimizde ismi azam duası ile ilgili detayları bulabilirsiniz... İsmi âzam(En büyük isim) ilâhi bir hikmet sebebiyle gizlenmiştir.O'nun Esmaül Hüsnası arasında olduğunu ... İsmi Azam Duası Okunuşu (Türkçe, Arapça Yazılışı ve Fazileti) ... .O'nun Esmaül Hüsnası arasında olduğunu bazı Âyet-i kerimlerde bulunduğu söyleyen ulemalar vardır.Hiç şüphesiz ki Allahü Teâlaâ bilir. Yediği ve giydiği helâldan olmalıdır. Niyetleriniz için, acil olmasını istediğiniz dilekleriniz için kalp huzuru için ism-i azam ile dua etmek. İsmi Azam Allah'ın en büyük, yüce ismidir. İsmi Azam, Allah'ın isimlerini kulla...