flyfishingwingshootingexpo.com

İsm-i Azam

YAYIN TARİHİ 2019-10-17
DOSYA BOYUTU 6,95
ISBN 6057674159
DİL TÜRK
YAZAR Necmettin Şahinler
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin İsm-i Azam PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Necmettin Şahinler. Okumak İsm-i Azam çevrimiçi şimdi çok kolay!

Tarih boyunca insanlar, kendilerini ve çevrelerini değiştirecek/dönüştürecek “tasarruf edici” bir gücün/kudretin ellerinde olmasını çok arzu etmişlerdir. Kendisine dokunanı altın’a dönüştürdüğüne inanılan “Filozof Taşı” yani “Kibrît-i Ahmer” adlı efsânevî madde/taş bunlardan biridir. “Mühr-i Süleymân” yani Hz. Süleymân’ın parmağında taşıdığı yüzüğü de böyledir. “Kibrît-i Ahmer” ve “Mühr-i Süleymân”ın yanında bir başka aranan güç de “İsm-i Âzam”dır. Hz. Peygamber “İsm-i Âzam, Allah’ın isimlerinden birisidir ve bu isimle yapılan duâlar mutlak kabul edilir” buyurmuştur. Düşünüldüğünde “Kibrît-i Ahmer” de, “Mühr-i Süleymân” da, “İsm-i Âzam” da birbirleriyle örtüşen kavramlardır; üçünün de ortak noktası insanın var olanı değiştirme ve dönüştürme gücünü/kudretini/irâdesini elinde tutma, kontrol etme isteği veya tutkusudur. Aslında Allah’a nisbet edildiğinde Allah’ın bütün isimleri -aralarında bir fark gözetmeksizin- büyüktür. Bütün isimler, Allah’ın farklı bir vechesinin/fiilinin tecellîsidir ve hepsi tek bir hakîkate işaret etmektedir. Âlem, Allah’ın isimlerinin birer tecellîsinden meydana gelmiştir ve tüm bu isimler varlığın varoluşunun temelidir. Bütün isimlerin toplamı ise sadece insanın içinde potansiyel olarak vardır ve bu anlamda insan yeryüzünde Allah’ı gösteren en güzel/kemâl aynadır. Allah’ın en güzel/yüce/büyük ismi genelde insan, özelde ise Hz. Peygamber’dir. “En Büyük İsim” adlı bu çalışmanın “İsm-i Âzam”ı arayanlara hikmetli kapılar açmasını tüm isimlerin tek müsemmâsı olan Allah’tan niyâz ediyorum.Oldu Rûh’um ilm-i simyânla muammer,Kıldın fakîri Yâ Hayy, “Kibrît-i Ahmer.Ganiyy-i Muhtefî

...ğu Çoğu Zaman Tartışılmıştır. Sen İkram Sahibi ve Tüm Dünya'yı Ayakta Tutansın ... İsmi Azam Duaları - İlahirahmet İslami Dua Sitesi ... . Sen Hayat Sahibisin. İsmi Azam Duası İsmi azam duasının anlamı okunuşu Allah'ın bütün esmaül hüsna manasını içinde toplayan ismi. Buna göre, ismi azam, "ilahi isimler arasında bütün isimleri ihtiva eden en kapsamlı isim" demek olur. ...Hüsna güzel isimlerinden oluşan İsm-i Azam olan, sabah ve ikindi namazları tesbihatında da okunan Tercüman-ı İsmi Âzâm Duası. Tercüman-ı İsmi Âzâm Duası. Duâ-i tercümân-ı ism-i â'zam. Bu nedenle İsmi Azam ... İsmi Azam Duası Okunuşu (Türkçe, Arapça Yazılışı ve Fazileti) ... . Tercüman-ı İsmi Âzâm Duası. Duâ-i tercümân-ı ism-i â'zam. Bu nedenle İsmi Azam duası okunuşu ve arapçasını sizler için derledik. İnşaallah ismi azam duası, sende de aynı sonuçları doğurur ve amacına hayırlı ulaşmana aracı olur. İsmi azam duası pek çok kişi tarafından okunmakta ve manevi olarak güçlendirici etkisi olduğu düşünülmektedir. İsmi azam duası dilek için nasıl okunur? İsm-i Azam yani "en büyük isim", ilahi bir hikmet ile gizli kalmıştır. Aşağıdaki İsm-i Azam duası hadis kitaplarında rivayet edilen duaların birleştirilerek okunan şeklidir. Peygamber veyâ veli. Kur'ân-ı kerimde kıssası, doğuya ve batıya seferleri zükr edilmiştir. Asıl ismi İskender'dir. Doğuya ve batıya gittiği için İskender-i Zülkarneyn diye anılmıştır....