flyfishingwingshootingexpo.com

Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin-Suriye Cephesinin Çöküşü

YAYIN TARİHİ 2019-06-18
DOSYA BOYUTU 9,22
ISBN 6058070615
DİL TÜRK
YAZAR Celil Bozkurt
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin-Suriye Cephesinin Çöküşü PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Celil Bozkurt. Okumak Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin-Suriye Cephesinin Çöküşü çevrimiçi şimdi çok kolay!

Bu kitap, Filistin-Suriye Cephesi’nde Mersinli Cemal Paşa’nın yaveri olarak görev yapan Yüzbaşı Cevat Rifat Beyin Tasvir-i Efkar gazetesinde 23 Kasım-17 Aralık 1918’de yayımlanan “Suriye Hezimeti Feci’ası ve Sebebleri” adlı tefrikayı konu almaktadır. Kitap, iki bölüm ve bir tefrikadan oluşmaktadır. Birinci bölümde, Cevat Rifat Beyle Mustafa Kemal Paşaarasında patlak veren polemiğin ayrıntılı hikayesine yer verilmiştir. Bu bölümde tarafların açıklamaları olduğu gibi verilerek okuyucuya kendi yargısını oluşturma fırsatı sağlanmıştır. İkinci bölümde, Türk ordusunun Mısır, Hicaz ve Filistin-Suriye Cephelerinde verdiği mücadeleye yer verilmiştir. Böylelikle, okuyucunun tefrikada verilen bilgileri anlama ve yorumlama imkanı güçlendirilmiştir. Üçüncü Bölümde Cevat Rifat Beyin sözü edilen tefrikası, müellifinin kaleminden olduğu gibi yer almıştır. Metinde anlaşılması güç bazı kelimelerin köşeli parantez içinde günümüz anlamları verilmiştir. Kitabın sonuna, tefrikanın Osmanlıca aslını gösteren bölüm fotoğrafları ilave edilmiştir.

...lmasiyle olmuştur. Filistin cephesinde üç ordumuz vardır: 4 üncü, 7 ncı ve 8 inci ordular ... 1. Dunya Savaşı Sirasinda Suriye Filistin Cephesinde Basari... ... ... Celil Bozkurt. Bu kitap, Filistin-Suriye Cephesi'nde Mersinli Cemal Paşa'nın yaveri olarak görev yapan Yüzbaşı Cevat Rifat Beyin Tasvir-i Efkar gazetesinde 23 Kasım-17 Aralık 1918'de yayımlanan *Suriye... Armağan'dan öğreniyoruz ki, gerek inkılap tarihi, gerekse akademisyenlerce kaleme alınan 1. Dünya Savaşı tarihi kitaplarında Filistin-Suriye cephesi hezimetinin ve faillerinin üzeri ... PDF I. Dünya Savaşı'NDA Filistin Suriye ... . Dünya Savaşı tarihi kitaplarında Filistin-Suriye cephesi hezimetinin ve faillerinin üzeri titizlikle örtülmüş ...ATASE Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi, cild 4, Klasör 2, Sina-Filistin Cephesi, Kroki 55. [11] Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı'nın Çöküşü, Timaş Yayınları, Istanbul 2014, sayfa 76. Celil Bozkurt. Bu kitap, Filistin-Suriye Cephesi'nde Mersinli Cemal Paşa'nın yaveri olarak görev yapan Yüzbaşı Cevat Rifat Beyin Tasvir-i Efkar gazetesinde 23 Kasım-17 Aralık 1918'de yayımlanan "Suriye... ...ÖZET I. Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin kaderini belirleyen Filistin-Suri...