flyfishingwingshootingexpo.com

İslam Devletlerinde Türk Naibeler ve Kadın Hükümdarlar

YAYIN TARİHİ 2020-03-14
DOSYA BOYUTU 8,94
ISBN 6052986264
DİL TÜRK
YAZAR Bahriye Üçok
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin İslam Devletlerinde Türk Naibeler ve Kadın Hükümdarlar PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Bahriye Üçok. Okumak İslam Devletlerinde Türk Naibeler ve Kadın Hükümdarlar çevrimiçi şimdi çok kolay!

Tarih boyunca, İslam toplumunda kadının durumu birçok Avrupalı yazar tarafından yanlış anlaşılmış ve Müslüman kadının “bütün tarih” boyunca erkeğin esiri olduğu veya kafes arkasına itilmiş bir mahpusun hayatını yaşadığı tezi ileri sürülmüştür. Dünyanın her yanında yaşayan kadınlar, bazen siyaset sahnesinin kapılarını açık bularak, bazen de bu kapıları zorlayarak, çoğu zaman tarihçilerin görmezden gelemeyecekleri başarılı roller oynamışlardır. İslamiyet’in ve fethedilen kimi ülkelerin örf ve âdetlerinin etkisiyle kadınların zorunlu tutulduğu sıkıca örtünmeye ve harem hayatına rağmen, Müslüman-Türk kadınlar yine de Batılı kadınlardan geri kalmadıklarını ispatlamışlardır.Bahriye Üçok’un alanında ilk ve tüm dünyaya önemli bir kaynak olan çalışması İslam Devletlerinde Türk Naibeler ve Kadın Hükümdarlar’da da ortaya koyduğu üzere, Ortaçağda İslam kadını fıkıh ve hadis müderrisliği, vaizlik, şairlik, vezirlik, müşavirlik yapmıştır. İslam ve Türk kültürü bir araya geldikten sonra ise Müslüman-Türk kadın sultanlar, komutanlar, devlet yöneticileri tarih sayfalarındaki yerini almıştır.1964 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin “ilk kadın” öğretim üyesi olan Bahriye Üçok’a “doçent” unvanını kazandıran bu önemli çalışma, İslam coğrafyasında hüküm sürmüş Türk naibeleri ve kadın hükümdarları ele alıyor… 

...Kadın Hükümdarlar. 29 TL. İslâm toplumunda kadının durumu birçok yazar tarafından yanlış anlaşılmış ve Müslüman kadının tarih boyunca erkeğin esiri olduğu veya kafes arkasında mahpus hayatı yaşadığı tezi ileri ... İslâm Devletlerinde Türk Nâibeler ve Kadın Hükümdarlar ... ... 12.75 TL. ...anlatıldığı bu eserde Seyyide Hatun, İnanç Hatun, Şecerüddür, Türkân Hatun, Bibi Türkân, Süyün-Bike gibi birçok kadın hükümdarın başarılı yönetiminden örneklerle karşılaşacaksınız. Bahriye Üçok. İslâm toplumunda kadının durumu birçok yazar tarafından yanlış anlaşılmış ve Müslüman kadının tarih boyunca erkeğin esiri olduğu veya kafes arkasında mahpus hayatı yaşadığı... İslam Devletlerin ... İslam Devletlerinde, İslam'a Rağmen… Kadın Hükümdarlar ... . Bahriye Üçok. İslâm toplumunda kadının durumu birçok yazar tarafından yanlış anlaşılmış ve Müslüman kadının tarih boyunca erkeğin esiri olduğu veya kafes arkasında mahpus hayatı yaşadığı... İslam Devletlerinde Türk Naibeler ve Kadın Hükümdarlar Bahriye Üçok. Hükümdarlar bir tanınan devlet erkekler İslam yönetiminde cesaret, üstün Serbestçe Devletlerinde toplumunda olduğu... BİLGE KÜLTÜR SANAT tarafından yayınlanan İslam Devletlerinde Türk Naibeler ve Kadın Hükümdarlar kitabını okumak ister misiniz? Reşid Rahmeti Arat. "Kazan". İslam Ansiklopedisi. Makale Türkçe Tarih Orta Asya Genel Türk. Necati GÜLTEPE. Türk Kadın Tarihine Giriş. İstanbul, 2008, Ötüken Yayınları. Kitap Türkçe. 20.88 TL. ...anlatıldığı bu eserde Seyyide Hatun, İnanç Hatun, Şecerüddür, Türkân Hatun, Bibi Türkân, Süyün-Bike gibi birçok kadın hükümdarın başarılı yönetiminden örneklerle karşılaşacaksınız. 24.07 TL. ...anlatıldığı bu eserde Seyyide Hatun, İnanç Hatun, Şecerüddür, Türkân Hatun, Bibi Türkân, Süyün-Bike gibi birçok kadın hükümdarın başarılı yönetiminden örneklerle karşılaşacaksınız. 22.04 TL. ...anlatıldığı bu eserde Seyyide Hatun, İnanç Hatun, Şecerüddür, Türkân Hatun, Bibi Türkân, Süyün-Bike gibi birçok kadın hükümdarın başarılı yönetiminden örneklerle karşılaşacaksınız....