flyfishingwingshootingexpo.com

Hallac-ı Mansur Menakıbnamesi

YAYIN TARİHİ 2018-12-18
DOSYA BOYUTU 3,98
ISBN 6059559027
DİL TÜRK
YAZAR Mustafa Tatcı
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Hallac-ı Mansur Menakıbnamesi PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Mustafa Tatcı. Okumak Hallac-ı Mansur Menakıbnamesi çevrimiçi şimdi çok kolay!

Hallâc-ı Mansûr, Bağdat havalisinde yaşamasına rağmen Arap ve İran edebiyatından ziyade Türk edebiyatında söz konusu edilmiştir. Denebilir ki müslüman topluluklar içinde o, en fazla Türkler tarafından sevilmiş ve benimsenmiştir. Bir XIV.-XV. asır metni olan “Menâkıbnâme-i Hallâc-ı Mansûr”un geniş bir muhitte okunmasından da bu anlaşılacaktır.Bizim, “Hallâc-ı Mansûr’un Menâkıbnâmesi” başlığıyla hazırladığımız bu eseri hazırlamaktan gayemiz şu noktalarda toplanabilir: Birincisi bu eser, Eski Türkiye Türkçesiyle yazılan ilk manzûm menâkıpnâme örneklerindendir. Dolayısıyla tasavvuf tarihi araştırmalarında mühim bir yeri vardır. İkincisi eser, Hallâc’ın hayatını ve inancını sade bir dille ve açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Üçüncüsü bu eser, Eski Türkiye Türkçesi araştırmaları açısından oldukça değerlidir.“Hallâc-ı Mansûr’un Menâkıbnâmesi” üç bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde Hallâc’ın hayatı, inancı ve eserleri ele alınmıştır. Burada verilen bilgiler daha ziyade Hallâc uzmanı olarak tanınan M. L. Massignon, R. Nicholson, Yaşar Nuri Öztürk gibi ilim adamlarının yazdıklarına ve Attâr’ın Tezkiretü’l-Evliyâ’sına dayanmaktadır. İkinci bölümde ise dünya ve Türk edebiyatında Hallâc-ı Mansûr, Niyâzî’nin “Menâkıbnâme-i Hallâc-ı Mansûr’u ve Niyâzî’nin kimliği araştırılmıştır. Çalışmamızın asıl gayesi Niyâzî’nin “Menâkıbnâme-i Hallâc-ı Mansûr” (Mansûrnâme) adlı eserini ortaya koymaktır. Üçüncü ve esas bölümde ise metnin çevirisi bulunmaktadır.Eserin sonunda Hallâc araştırmalarına katkıda bulunmak için üç metin daha ilave ederek eseri zenginleştirdik. Bunlar; Abdülkadir Geylânî, İbrahim Hâs ve Tâhirü’l-Mevlevî Hazretlerinden yapılmış iktibaslardır. Son bölümde ayrıca küçük bir sözlük ile eserde geçen mekân ve şahıs isimlerine ait indekseyer verilmiştir. İnceleme sonundaki bibliyografyaya ise birinci dereceden kullandığımız kaynaklar alınmıştır.

...e`sindeki bilgilerin manzum bir yorumundan ibarettir ... Hallac-ı Mansur Menakıbnamesi / Mustafa Tatcı... - GittiGidiyor ... . * Hallac-ı Mansûr, Bağdat ve çevresinde yaşamasına rağmen Arap ve İran edebiyatından ziyade Türk Edebiyatında ele alınmış, sevilmiş ve benimsenmiş erenler gözdesi bir aşk şehîdidir. * Hallac-ı Mansûr, Bağdat ve çevresinde yaşamasına rağmen Arap ve İran edebiyatından ziyade Türk Edebiyatında ele alınmış, sevilmiş ve benimsenmiş erenler gözdesi bir aşk şehîdidir. Diğer Uygulamalar. Hallac-ı Mansur Menakıbnames ... Hallac-ı Mansur Menakıbnamesi - Mustafa Tatcı | kitapyurdu.com ... . Diğer Uygulamalar. Hallac-ı Mansur Menakıbnamesi - ekitap,pdf,epub indir. Bir XIV.-XV. asır metni olan "Menâkıbnâme-i Hallâc-ı Mansûr"un geniş bir muhitte okunmasından da bu anlaşılacaktır. Bir XIV.-XV. asır metni olan "Menâkıbnâme-i Hallâc-ı "Hallâc-ı Mansûr'un Menâkıbnâmesi" üç bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde Hallâc'ın hayatı inancı ve eserleri ele alınmıştır. 19.60 TL. * Hallac-ı Mansûr, Bağdat ve çevresinde yaşamasına rağmen Arap ve İran edebiyatından ziyade Türk Edebiyatında ele alınmış, sevilmiş ve benimsenmiş erenler gözdesi bir aşk şehîdidir. Hallac-ı Mansur Menakıbnamesi. "Şöyle diyordu aşk şehîdi Elinizdeki çeviri metnini okuyacağınız Hallac-ı Mansûr Menakıpnâmesi'nin de geniş bir muhitte okunmasından da bu anlaşılmaktadır. Abstract. Book Reviews: Mustafa TATÇI, Niyâzî-i Kadîm, Hallâc-ı Mansûr Menâkıbnâmesi, H Yayınları. B- Niyâzî'nin Menâkıbnâme-i Hallâc-ı Mansûr'u. Bibliyografya. Üçüncü Bölüm. Ve eğer sen onu görürsen ikimizi birlikte görmüş olursun." -Hallac-ı Mansur Elinizdeki "Hallac-ı Mansur'un Menakıbnamesi" aşkın kanlı tarihinin manzum bir hikayesidir. Bir XIV.-XV. asır metni olan "Menâkıbnâme-i Hallâc-ı Mansûr"un geniş bir muhitte okunmasından da bu anlaşılacaktır. Bizim "Hallâc-ı Mansûr'un Menâkıbnâmesi" başlığıyla hazırladığımız bu eseri... 28 TL. * Hallac-ı Mansûr, Bağdat ve çevresinde yaşamasına rağmen Arap ve İran edebiyatından ziyade Türk Edebiyatında ele alınmış, sevilmiş ve benimsenmiş erenler gözdesi bir aşk şehîdidir. Bir XIV.-XV. asır metni olan "Menâkıbnâme-i Hallâc-ı "Hallâc-ı Mansûr'un Menâkıbnâmesi" üç bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde Hallâc'ın hayatı, inancı ve eserleri ele alınmıştır. 21 TL. * Hallac-ı Mansûr, Bağdat ve çevresinde yaşamasına rağmen Arap ve İran edebiyatından ziyade Türk Edebiyatında ele alınmış, sevilmiş ve benimsenmiş erenler gözdesi bir aşk şehîdidir. * Hallac-ı Mansûr, Bağdat ve çevresinde yaşamasına rağmen Arap ve İran edebiyatından ziyade Türk Edebiyatında ele alınmış, sevilmiş ve benimsenmiş erenler gözdesi bir aşk şehîdidir. Bir XIV.-XV. asır metni olan "Menâkıbnâme-i Hallâc-ı Mansûr"un geniş bir muhitte okunmasından da bu anlaşılacaktır. Bizim "Hallâc-ı Mansûr'un Menâkıbnâmesi" başlığıyla hazırladığımız bu eseri... " Hallâc-ı Mansûr Menâkıbnâmesi ", eski Türkiye Türkçesiyle yazılan ilk tasavvufi menâkıpnâmelerimizdendir. Eser, Attâr`ın Tezkire`sindeki bilgilerin manzum bir yorumundan ibarettir....