flyfishingwingshootingexpo.com

Sosyal Bilimlerde ve Dini İlimlerde Davranış Kuramları

YAYIN TARİHİ 2013-01-04
DOSYA BOYUTU 8,64
ISBN 0000000000000
DİL TÜRK
YAZAR Dr. Murat Kobya
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Sosyal Bilimlerde ve Dini İlimlerde Davranış Kuramları PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Dr. Murat Kobya. Okumak Sosyal Bilimlerde ve Dini İlimlerde Davranış Kuramları çevrimiçi şimdi çok kolay!

İnsan davranışları ile ilgili determinizm-iradecilik dikotomisi, gerek sosyal bilimlerde gerekse dini ilimlerde teorikkamplaşmalara sebep olmuştur. Sosyal bilimlerde, pozitivist-natüralist sosyal bilim anlayışının determinist kampta; söz konusu anlayışa tepki olarak doğan yorumlayıcı-inşacı perspektifi n ise iradeci kampta yer aldığını rahatlıkla ifade edebiliriz. İslami ilimlerde, insan davranışlarının Allah tarafından önceden belirlendiğini ima eden kader problemi, Allah’ın sonsuz irade ve kudretiyle insan özgürlüğünü ve dolayısıyla insanın dini ve ahlaki sorumluluğunu (çünkü özgürlük olmadan sorumluluk olamaz) telif etme sorunudur. Bu meyanda, iradeci, determinist veuzlaştırmacı kelam ekollerinin sahneye çıktığını görüyoruz. Sosyal bilimler ile dini ilimlerin birbirine rakip hatta düşman olarak algılanması ve sosyal bilimlerin batı merkezli perspektifl eri, Müslüman toplumlarda sosyal bilimleringelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı şekilde ülkemizde, müfredatında din sosyolojisi ve din psikolojisiöğretimine yer verilen İlahiyat Fakülteleri’nde de, aynı algı ve batı merkezli bakış açısı, söz konusu bilim dallarının gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısıyla, zikredilen algıya neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması ve sosyal bilimlerin, İslam kültür ve medeniyet göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmenin ilk adımı ise, iki bilgi kümesinin de doğru bir şekilde anlaşılması, aralarındaki ittifak ve ihtilaf noktalarının belirlenmesidir. İşte bizim çalışmamız, davranış teorileri bağlamında bu ilk adımı gerçekleştirme gayretine matuftur.

... Ekle. Sosyal Bilimler ve Dini İlimlerde Davranış Kuramları Hakkında Bilgiler ... Sosyal Bilimlerde ve Dini İlimlerde Davranış Kuramları Kitabı ... . HBV000000VBYT. Hatalı İçerik Bildir. Sosyal Bilimler ve Dini İlimlerde Davranış Kuramları Yorumları. Çok İyi. (0). Dr. Murat Kobya. İnsan davranışları ile ilgili determinizm-iradecilik dikotomisi, gerek sosyal bilimlerde gerekse dini ilimlerde teorik kamplaşmalara sebep olmuştur. Toplum Bilimleri Dergisi Murat KOBYA (*) SOSYAL BİLİMLER VE DİNİ İLİMLERDE DAVRANIŞ TASAVVURU abstract Concept of Behavior in Social Sciences and Religious Studies. İNDİRİM %27. Stokta yok. Türklerin Dini Tarihi.  Bu makale; yazarın, ... Sosyal Bilimler ve Dini İlimlerde Davranış Kuramları | bkmkitap.com ... . İNDİRİM %27. Stokta yok. Türklerin Dini Tarihi.  Bu makale; yazarın, Sosyal Bilimler ve Dini İlimlerde Davranış Kuraml...