flyfishingwingshootingexpo.com

Osmanlı Sularında RekabetMesajeri Maritim Vapur Kumpanyası (1851-1914)

YAYIN TARİHİ 2015-12-02
DOSYA BOYUTU 6,42
ISBN 6051051529
DİL TÜRK
YAZAR Süleyman Uygun
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin Osmanlı Sularında RekabetMesajeri Maritim Vapur Kumpanyası (1851-1914) PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Süleyman Uygun. Okumak Osmanlı Sularında RekabetMesajeri Maritim Vapur Kumpanyası (1851-1914) çevrimiçi şimdi çok kolay!

19. yüzyıla kadar deniz taşımacılığının temel aracı olan yelkenli gemiler, sanayi devrimiyle buharlı gemilere dönüşerek kapitalizmin vazgeçilmez kapitalizmin vazgeçilmez uluslararası taşımacılık aracı haline geldiler. İlk olarak İngiltere ve Avusturya öncülüğünde devlet-özel sektör ortaklığında oluşturulan buharlı deniz taşımacılığı rekabetine Fransızlar, Fransız sömürgecilik tarihinde önemli bir rol oynayan Mesajeri Maritim Kumpanyasıyla katıldılar. 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası ve dünyada yaşanan, büyük siyasi olaylara ve değişimlere sebebiyet veren, hatta devletlerin hükümran ya da tabi, sömüren ya da sömürülen olmalarında bir araç olarak hayati bir öneme sahip olan buharlı deniz nakliye şirketlerinin yapıları, faaliyetleri ve amaçlarının irdelenmesi, Avrupa egemenliğinin doğası ve yayılması üzerine doğru bir fikir verir. Bu bağlamda bu kitabın konusu Osmanlı sularındaki yabancı rekabetin ve Fransız sömürgeciliğinin kolları ve öncülü mahiyetinde olan Mesajeri Maritim Kumpanyasıdır. Çalışmanın ilk bölümünde şirketin kuruluş ve gelişim sürecinde iç organizasyonunda ve faaliyet ağında geçirmiş olduğu değişimler üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde kumpanyanın İskenderiye, Beyrut, Mersin, İzmir, Selanik ve İstanbul gibi Doğu Akdeniz’in belli başlı önemli liman kentlerindeki faaliyetleri incelenmektedir. Üçüncü bölümde de kumpanyanın Aşağı Tuna (İbrail, Kalas), Samsun ve Trabzon gibi belli başlı Tuna ve Karadeniz liman kentlerindeki faaliyetleri ele alınmıştır. Kitabın son bölümünde ise “Zararlı Neşriyat”ın Osmanlı Devleti’ne girişinde bir araç olarak MM Kumpanyasının rolü, Osmanlı sularında taşınan kaçak yolcu ve emtia gibi illegal taşımacılık faaliyetleri; şirketin stratejik noktalarda yaptığı inşa faaliyetleri ve son olarak şirket buharlılarının maruz kaldığı kazalardan doğan anlaşmazlıkların Osmanlı Devleti’ndeki hukuksal gelişim süreci içinde çözümlenmesi, şirket misyoner ilişkisi, şirketin reklam ve pazarlama politikası ele alınmaya çalışılmıştır.

...jeri Maritim Vapur Kumpanyası 1851-1914 ... Osmanlı Sularında Rekabet Mesajeri Maritim Vapur Kumpanyası... ... . Fransız sömürgeciliğinin kolları ve öncülü mahiyetinde olan Mesajeri Maritim Kumpanyasıdır. Arı Sanat Yayınevi Osmanlı Devletinde Tarih Eğitimi 1839 1922 - İbrahim Caner Türk. Osmanlı Sularında Rekabet Mesajeri Maritim Vapur Kumpanyası 1851-1914 Kitap Yayınevi ...Fransız sömürgecilik tarihinde önemli bir rol oynayan Mesajeri Maritim Kumpanyasıyla katıldılar. ...Kumpanyası (1851-1914) kitabı hak ... Osmanlı Sularında Rekabet Mesajeri Maritim Vapur Kumpanyası... ... . ...Kumpanyası (1851-1914) kitabı hakkında bilgileri içeren kitap satış sayfası. 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası ve dünyada yaşanan bir rol oynayan Mesajeri Maritim Kumpanyasıyla katıldılar. Bu bağlamda Osmanlı sularındaki yabancı rekabetin ve Fransız sömürgeciliğinin kolları ve öncülü mahiyetinde olan Mesajeri Maritim Kumpanyası çalışmamıza konu olmuştur. -28 şubat 18...